Biskop og menneske

Indholdsfortegnelse

Vi ser dem i deres flotte kåber ved højtidelige lejligheder og som meningsdannere i kirkelige, etiske og eksistentielle spørgsmål.
Stor interviewserie fra 2006.

Men hvem er personerne bag bispeembedet i Danmark?
Hvad har formet dem?

1. Biskoppernes historier