Prøv avisen

Alle gudstjenester aflyses på grund af corona

”Vi anbefaler, at kirkerne kun bliver halvt fyldt. Så enten skal antallet af gæster til for eksempel vielser eller dåb begrænses, eller datoen kan udskydes,” lyder det fra Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen i en pressemeddelelse. Foto: Kåre Gade

De næste 14 dage er alle gudstjenester aflyst som følge af regeringens håndtering af coronavirus. Sådan lyder det i ny vejledning fra biskopperne

"Regeringen har besluttet, at alle offentlige institutioners indendørs aktiviteter indstilles med øjeblikkelig virkning. Som følge heraf er alle gudstjenester derfor aflyst, indtil videre i de kommende 14 dage."

Sådan lyder det i en vejledning, som landets biskopper har udsendt til folkekirkens ansatte.

Landets biskopper mødtes onsdag eftermiddag for at drøfte en fælles vejledning til folkekirken om tiltag i forbindelse med coronavirussen. De genoptog mødet i dag, og denne formiddag var vejledningen klar.

I vejledningen fremgår det, at også landets menighedsråds aktiviteter i sognegårde og lignende offentlige arrangementer, hvor menighedsrådet er vært, skal aflyses de kommende 14 dage.

Alle folkekirkens sognepræster, sygehuspræster og andre præster vil fortsat være tilgængelige for mennesker, der har brug for det. Derudover er der tilknyttet ekstra præster til "Sjælesorg på nettet", som er folkekirkens eksisterende tilbud om en fortrolig samtale med en præst på internettet.

”Vi skal tage situationen med den alvor, som sundhedsmyndighederne lægger op til. Samtidig er det af stor betydning, at vi giver mulighed for forkyndelse af evangelium, håb og trøst til landets borgere i en krisetid. Derfor vil vi gøre en stor indsats for at udbygge alternativer til kirkernes gudstjenester via radio, tv og internettet,” siger Københavns biskop, Peter Skov-Jakobsen på vegne af alle biskopper i en pressemeddelelse.

Ifølge vejledningen vil folkekirken også stadig udføre kirkelige handlinger som dåb, vielser og begravelser. Men det kan blive under andre former end normalt, lyder det.

Antallet af deltagere til kirkelige handlinger skal afpasses efter forholdene og må under alle omstændigheder ikke overstige 100 deltagere.

”Vi anbefaler, at kirkerne kun bliver halvt fyldt. Så enten skal antallet af gæster til for eksempel vielser eller dåb begrænses, eller datoen kan udskydes,” udtaler Peter Skov-Jakobsen i pressemeddelelsen og fortsætter:

”Vi er klar over, at mange er optaget af at finde ud af, hvilke konsekvenser den nuværende situation har for de planlagte konfirmationer landet over. Vi beder om forståelse for, at vi endnu ikke kan melde noget ud på det område, men vil gøre det, så snart der er kommet afklaring på området.”

Konfirmandundervisningen er også aflyst de næste 14 dage, hvor skolerne også er lukkede.

Mens den normale gudstjeneste aflyses, vil biskopperne både i de enkelte stifter og på landsplan gøre en stor indsats for at udbygge alternativer til kirkernes gudstjenester via radio, tv og internettet.

Ved et pressemøde onsdag aften sagde statsminister Mette Frederiksen (S), at regeringen 'kraftigt' opfordrer "private institutioner, foreninger, trossamfund" til at følge de anbefalinger, som også er blevet pålagt landets øvrige offentlige kulturinstitutioner - nemlig at holde lukket. De seneste dage har flere kirker aflyst deres arrangementer samt nadverritualet ved gudstjenester.

Kirkeminister Joy Mogensen opfordrer i en pressemeddelelse alle i folkekirken og andre trossamfund til under lukningen at være tilgængelig for mennesker på andre platforme.

"I den nuværende situation vil jeg opfordre alle til at tænke kreativt i forhold til hvordan vi som mennesker kan tænde håb hos hinanden. Ville det for eksempel være en fx mulighed at bruge nettet, de sociale medier, Skype, lokalradioen eller de gode gamle telefonkæder til at nå de danskere, som ikke kan komme i kirken, men har brug for trøst. Jeg stoler på, at de enkelte menigheder bedst ved hvad der ville give menig for deres sogn, og takker for forståelsen for, at vi er nødt til at hjælpe hinanden, især vores mest sårbare, ved at holde os fra hinanden," siger Joy Mogensen.