Bispevalg i Haderslev 2013

Indholdsfortegnelse

Biskop Niels Henrik Arendt træder tilbage som biskop i Haderslev Stift med udgangen af februar 2013.

1. Bispevalget kort fortalt

Biskop Niels Henrik Arendt træder tilbage som biskop i Haderslev Stift.

Bispevalget blev udskrevet 3. december 2012.

Den 19. marts afgøres første valgrunde.

Den 23. april afgøres en eventuel anden valgrunde. Hvis ingen af kandidaterne får mere end halvdelen af stemmerne i første valgrunde, skal de to kandidater med flest stemmer ud i anden valgrunde

Fem kandidater har meldt sig på banen.

Det er: sognepræsterne Jesper Bacher, Marianne Christiansen, Kaj Bollmann og Jacob Ørsted og valgmenighedspræst Peter Hedegaard.

2. Kandidaterne

Folkekirken har brug for god, gammel, slidstærk kristendom

Sognepræst i fire lollandske sogne Jesper Bacher stiller op som bispekandidat i Haderslev Stift

Folkekirken skal være en naturlig del af hverdagen

Sognepræst i Helligåndskirken i Flensborg Jacob Ørsted ønsker at stille op som bispekandidat i...

Folkekirkens styrke og svaghed er dens bredde

Sognepræst Marianne Christiansen stiller op til bispevalget i Haderslev Stift

Frihed til forskellighed

Peter Hedegaard synes at en biskop skal være en etisk og synlig leder

Folkekirkens sammenhængskraft skal styrkes

Vi skal fokusere på det, vi er fælles om, mener sognepræst Kaj Bollmann, som ønsker at stille op...

3. Interview: Afgående biskop

Æske og seddel virkede så overbevisende for museumsinspektør Peter Vang Petersen, at han i sin tid troede ...

Arendt: Vi har været for dårlige til at overlevere kristendommen til vores børn

Niels Henrik Arendt er den første biskop i nyere tid, der degraderer sig selv for at fortsætte...

4. Vælgere syd for grænsen

Fribyordningen, hvis formål er at gøre danske byer til sikre havne for journalister, forfattere og andre ...

Dansk mindretal føler sig diskrimineret: Må ikke stemme til bispevalg i Haderslev

Biskoppen i Haderslev Stift er fast biskop for de danske kirker i Sydslesvig. Men præster og menighedsrådsmedlemmer må ikke stemme ved bispevalget

5. Grafik: Folkekirkemedlemsskab

6. Læs mere