Bispevalg i Aalborg 2010

Indholdsfortegnelse

Bispevalget i Aalborg blev et opgør mellem Marianne Christiansen og Henning Toft Bro. Find ud af hvem de er og hvad de mener her

Hvem er de?
Hvem var de andre kanditater?
Hvordan gik valget?

1. Valgresultat

Bispevalget er overstået. Sådan fordelte stemmerne sig på de to kandidater:

Resultatet:
1. Henning Toft Bro: 970 stemmer

2. Marianne Christiansen: 826 stemmer

92,79 procent af de 1962 stemmeberettigede afgav deres stemme ved bispevalget i Aalborg Stift, i alt 1812 stemmer. 16 af stemmerne var blanke

2. Fakta

Søren Lodberg Hvas.

Fakta om Aalborg Stift

Hvad er det særlige ved Aalborg Stift? Hvad er dets historie og særlige profil?

Sådan vælges en biskop

Alle stemmeberettigede, det vil sige præster, medlemmer af menighedsråd og repræsentanter for valgmenigheder, har mulighed for at indstille en kandidat til bispeposten.

For at blive indstillet som bispekandidat, skal man have mellem 75 og 150 stillere bag sig. Alle stemmeberettigede kan være stillere, men kun for én kandidat, og man kan ikke være stiller for sig selv. En kandidat skal være cand.theol fra et dansk universitet og opfylde betingelserne for at blive præst i folkekirken, men ikke nødvendigvis være stemmeberettiget.

Kirkeministeriet fastsætter proceduren for at vælge en valgbestyrelse blandt provstiudvalgets medlemmer. Valgbestyrelsen har tre medlemmer, som varetager afholdelsen af valget. Typisk fremstiller og udsender valgbestyrelsen afstemningsmateriale til de stemmeberettigede og tæller stemmer op.

De stemmeberettigede har efter udskrivelsen af valget tre uger til at indsende deres stemme.

En kandidat skal have mere end halvdelen af alle stemmerne for at blive valgt. Hvis der kun er opstillet to kandidater, og de får lige mange stemmer, afgør kirkeministeren, hvem der skal være biskop.

Hvis der er flere end to kandidater, og ingen af dem får mere end halvdelen af stemmerne, skal de to kandidater med flest stemmer ud i anden valgrunde. Hvis de to kandidater her får lige mange stemmer, er det også kirkeministeren, der bestemmer, hvem den nye biskop skal være.

Udgifterne til valget afholdes af folkekirkens Fællesfond, der består af indtægter fra landskirkeskatten.

3. Mød kanditaterne

Overskrift

Provst Henning Toft Bro vandt valget, og sognepræst Marianne Christiansen var den anden kandidat ud af tre, der gik videre til anden runde af bispevalget i Aalborg. Find ud af, hvem de 3 kandidater er her.

Herunder finder du CV, hjemmesider, portrætter og interviews med begge to.

3. 1. Provst Henning Toft Bro

Bispekandidat Henning Toft Bro fra Nykøbing Mors har det bedst med vand og både i nærheden. Heldigvis går ...

Mild, munter og myndig

Læs Kristeligt Dagblads store valg-interview med Henning Toft Bro

3. 2. Sognepræst Marianne Christensen

For sognepræst og bispekandidat Marianne Christiansen er der ikke det store skel mellem arbejde og fritid. ...

Bispekandidat med åben telefonlinje

Læs Kristeligt Dagblads store valg-interview med Marianne Christiansen

3. 3. Lektor Jørgen Kjærgaard

Jørgen Kjærgaard stillede også op til bispevalget i Aalborg, men fik ikke nok stemmer til at fortsætte til anden runde af bispevalget. Læs om ham her

Lektor i hymnologi og bispekandidat Jørgen Kjærgaard elsker salmer -- om det så, som her, er undervisning ...

Først og fremmest en hverdagsbiskop

Bispekandidat Jørgen Kjærgaard vil hellere komme på hverdagsbesøg end festbesøg i sognene

4. Quizzer

5. Bispe-interviews

6. Flere artikler