Prøv avisen
Bispevalg i Viborg

5 citater fra Henrik Stubkjær

Hvad har Henrik Stubkjær sagt om dette og hint i månederne op til fredagens store afgørelse? Læs nedenfor 5 skarpe udtalelser fra Viborg Stifts nye biskop. Foto: Jens Bach

Henrik Stubkjær vandt i fredags bispesædet i Viborg Stift. Kristeligt Dagblad har samlet 5 stærke citater fra den kommende biskop

Klokken 11.30 i fredags blev det afgjort, at Henrik Stubkjær bliver den nye biskop i Viborg Stift.

Valgkampen har stået på længe, og det har betydet, at Henrik Stubkjær på valgmøder, i debatter, interviews, kronikker og læserbreve har skullet forholde sig til mange spørgsmål - lige fra sit teologiske standpunkt til hvem hans største inspirationskilde er.
 
Kristeligt Dagblad har samlet fem skarpe citater, som den nye biskop har fremsagt i månederne op til den store afgørelse.

Næstekærligheden har trænge kår

I et interview med Kristeligt Dagblad i juli i år udtrykte Henrik Stubkjær, hvilken rolle biskoppen kan have i et moderne samfund. Samtidig udtrykte han bekymring over, at de kristne værdier fylder mindre og mindre i Danmark. 

”Næstekærligheden kan nogle gange have trange kår i en verden, hvor det hele skal gå stærkere og stærkere. Her må biskoppen stå frem og minde om det værdigrundlag, vi har.”

Udenrigspolitik og bispejob er to forskellige ting 

I august i år svarede Henrik Stubkjær tilbage på et læserbrev med titlen: Er Henrik Stubkjær bange for vælgerne? Læserbrevet var skrevet af lektor Jørgen Grimstrup, der undrede sig over, hvorfor Henrik Stubkjær en kronik fra den 23. juli ikke skrev om udenrigspolitik.

Som svar på dette markerede Henrik Stubkjær sit synspunkt på rollen som biskop over for rollen som generalsekretær.

”Når kronikken ikke handler om udenrigspolitik, er det ganske simpelt, fordi den handler om kirken og mine visioner for Viborg Stift, hvis jeg skulle blive valgt til biskop. Og en biskop er i første omgang en præstelig funktion og har intet med udenrigspolitik at gøre.”

Jeg har et internationalt udblik

Henrik Stubkjær har fået kritik for manglende præsteerfaring. I et interview gjorde han det klart over for sine vælgere, hvorfor de på den baggrund skal vælge ham – og hvorfor de ikke skal.

”Hvis man vil have en person med 25 års erfaring som sognepræst, er det ikke mig, man skal vælge. Vil man derimod have en biskop med ledelseserfaring, erfaring med medier, præsteerfaring og internationalt udblik, så stiller jeg mig gerne til rådighed.”

Kirken må ikke være snæver

Til spørgsmålet om, hvorvidt Henrik Stubkjær vil agere i et stift, hvor højrefløjene står stærkt, udtrykte Henrik Stubkjær, at han ikke ville føle sig godt tilpas i en meget konservativ kirke.

”Der skal være højt til loftet og plads til folk, der har en anden holdning end jeg selv. Bredden er god, fordi livet er stort, og jeg gør mig ingen tanker om, at præcis jeg har sandheden på alt. Jeg ville befinde mig dårligt i en kirke, som var meget snæver”.

Homovielser må gerne finde sted i folkekirken

Henrik Stubkjær fik i et interview stillet dette spørgsmål om homovielser:

I 2012 blev det muligt for homoseksuelle at blive viet i kirken. Er der en grænse for, hvilke seksuelle minoriteter, man bør tage hensyn til, hvis der er et ønske hos en gruppe om at kunne blive viet i kirken?

Til dette spørgsmål løftede han sløret for sit syn på homovielser i folkekirken.

”Grænsen går der, hvor relationen er i strid med det kristne menneskesyn, som siger, at hvert eneste menneske er helt unikt og ukrænkeligt. Grænsen går, hvor relationen ikke bygger på gensidig respekt og kærlighed. Og en vielse skal naturligvis foregå inden for lovens rammer. Når en lovgivning ændres, er det fordi, vi er nået frem til en konsensus efter grundige drøftelser. Og sådan må det altid være.”
Vil du gerne læse mere om bispevalget, har vi samlet de bedste artikler fra valget under temaet "Bispevalg i Viborg Stift 2014"