Medlem af Hvidstengruppen: Mig skal du ikke græde for

Under Anden Verdenskrig blev 112 frihedskæmpere dømt til døden, heriblandt otte modstandsfolk fra Hvidstengruppen. Bogen "De sidste timer" samler frihedskæmpernes afskedsbreve, skrevet få timer før henrettelsen. Læs et udvalg af dem her

Kong Frederik IX og Dronning Ingrid betragter mindestenen over Hvidstengruppens medlemmer.

Under Anden Verdenskrig blev 112 danske frihedskæmpere henrettet efter tysk krigsretsdom. Mange fik lov til at skrive et afskedsbrev til deres nærmeste i de sidste timer inden døden.

Deres afsked er stærk og rørende, præget af en erkendelse af, at prisen for ikke at handle mod nazisterne dog havde været større end den, de nu står overfor.

Bogen "De sidste timer" samler frihedskæmpernes afskedsbreve, skrevet få timer før henrettelsen.

Læs et udvalg af dem her ... 

ANNONCE: Bestil bogen her

Afskedsbrev fra Peder Bergenhammer Sørensen

Peder Bergenhammer Sørensen, 3. juni 1914. 29. juni 1944. 

Elskede Tulle og Gulle.

Ja, saa skal jeg væk, nu maa du hilse alle, og sig til »Stumpen«, naar hun bliver stor, at hun var Fars Pige.

Jeg tænker paa jer begge to til sidste Minut. Nu skal du have Tak for alt, hvad du har været for mig. Det bliver svært for dig. Du er den, der har holdt det hele sammen.

Jeg er stolt af dig.

God nat Tulle og Gulle fra jeres Far
Peder.

P.S. Nu sover jeg godt. Gud være med jer, vi mødes igen.

Peder Bergenhammer Sørensen
Født i Maribo. Havde arbejde som bryggeriarbejder i Randers. Gift med Marius Fiils datter Tulle. Han var medlem af Hvidstengruppen. Henrettet i Ryvangen den 29. juni 1944.

Afskedsbrev fra Albert Carlo Iversen 

Albert Carlo Iversen, 28. september 1895. 29. juni 1944.

Kære Gusta, Ulla, Tove og Helle!

Ja, saa gaar Far ud paa den lange Rejse. Jeg sender hermed jer alle fire mine sidste kærlige Hilsener og haaber, at I alle maa leve længe og lykkeligt. Tænk kun godt om mig, jeg vilde det bedste og har kun ønsket at gøre det godt for Eder.

Kære Gusta! Tak for alt og Tak for din Overbærenhed, pas godt paa Børnene. Lad Laus og Viggo hjælpe dig, hør efter deres Raad.

Kære Ulla! Du er jo nu en stor Pige, hjælp Mor med de smaa.

Tove og Helle! I skal bare være gode og kærlige og huske paa, at I engang bliver glade igen. Jeg haaber, at alt bliver ordnet for Eder, og at I maa faa det godt igen. Eders Fars sidste Tanker gælder Eder og Eders Mor. I maa ikke sørge, I skal huske, at der maa være nogle, der falder i en Krig.

Og saa til Slut endnu en Gang: Jeg tænker i min sidste Time paa Eder. Hils alle fra mig.

Tusinder af Kys og kærlige Hilsener til Gusta, til Ulla, til Tove og til Helle fra
 
Eders Mand og Fader.

P.S. De sidste Kys og Hilsener til Eder alle. Hold Humøret oppe.
Lev vel, alle fire.

Albert Carlo Iversen
Født i Randers og student fra Randers Statsskole 1914. Tog dyrlægeeksamen i 1922 og var derefter et års tid assistent hos dyrlæge Rasch Nielsen, Ørbæk. Nedsatte sig i 1924 som dyrlæge i Spentrup, hvor han efterhånden fik oparbejdet en god praksis. Dyrlæge Iversen var medlem af Akademisk Skyttekorps og medlem af den konservative amtsbestyrelse. Henrettet sammen med de øvrige medlemmer af Hvidsten-Gruppen i Ryvangen den 29. juni 1944.

Afskedbreve fra Niels Fiil

Niels Fiil, 12. juni 1920. 29. juni 1944.

Kære Ritha, elskede Søster!
 
Mange Tak for de Aar, vi har haft sammen derhjemme, nu maa du hjælpe Mor, alt hvad du og Otto kan i den svære Tid.

Mig skal du ikke græde for, jeg faar det godt, hvor jeg kommer hen, og jeg er stolt over, at jeg er værdig, at det skal ske paa denne Maade. Hold nu godt sammen paa vort Hjem, sørg for, at det bliver i Familien, og at din første Søn maa blive kaldt Fiil, det Navn maa aldrig dø ud, husk det.

Kære Ritha og Otto, hav nu Tak for alt, hvad I har været for mig i den forløbne tid.

Tusind Hilsener og Kys,
Jeres Niels.

Kære elskede Bitten!
 
Tak, kære Søster, for hvad du har været for mig. Du har altid været den lille, men nu maa du blive stor, nu maa du hjælpe Mor, alt hvad du kan, brug dit lille fornuftige Hoved godt og gaa aldrig paa Akkord, hold den lige Vej, den fører altid til Maalet.

Tusind Tak. Hilsener og Kys,
din Bror Niels.

Kære lille Gulle!

Gid du maa blive stor og faa Lov til at opleve et fredeligt og lykkeligt Danmark, det vi andre kæmpede for. Jeg haaber og tror, at det vil lykkes for dig.

Tusind Hilsener og Kys,
din Morbroder Niels.

Niels Fiil 
Født i Hvidsten og hjalp faderen med at drive kroen, fra han var ganske ung. Efter hjemkomst fra Ladelund Landbrugsskole og da nedkastningsgruppen blev dannet, var han selvskreven hjælper i denne og blev også anholdt sammen med faderen. Henrettet i Ryvangen den 29. juni 1944.

ANNONCE: Bestil bogen her