Prøv avisen
Boguddrag

Er du problemløser eller relationsmester?

Er du problemløser eller relationsmester? Svaret kan være med til at sige noget om, hvordan du reagerer i stressede situationer - og det kan hjælpe dig til at tage højde for dine egne og andres reaktionsmønstre, skriver Pernille Steen Pedersen i sin nye bog "Slip stress ud af skammekrogen". Foto: NIMA Stock

Ved stress foregår der kampe i os med kræfter, der trækker i to forskellige retninger, skriver Pernille Steen Pedersen i sin bog. Find ud af, om du er problemløser eller relationsmester, så du bedre kan tage højde for dine og andres reaktionsmønstre

Du har formentlig hørt nogle af disse råd og opmuntringer: ”Træk dig ud af konflikten”, ”lad være med at bekymre dig så meget om, hvad andre tænker”, ”sig fra”, ”sig pyt”, ”lad være med at arbejde så meget” og ”du skal se, det går nok, du skal bare i gang igen, så glemmer du det nok”.

Når du har en skadelig skamfølelse med på slæb, kan det være meget svært at følge disse råd. Du har i stedet brug for råd om, hvordan du kan bede om hjælp uden at miste selvrespekten og uden at blive misforstået.

Reagerer du som problemløser, vil du typisk sende signaler om, at du ikke har brug for hjælp. Reagerer du som relationsmester, vil du modsat sende en masse signaler om, at du har brug for hjælp, som omgivelserne imidlertid enten ikke forstår eller ikke vil forstå.

Har du problemløser- eller relationsmesterreaktioner?
Ved at læse beskrivelserne af de to reaktionsmønstre kan du få hjælp til at skærpe dit blik for dine egne reaktioner og din leders reaktioner. Det vil hjælpe dig med at se, at du og din leder eller du og dine kolleger kan reagere meget forskelligt på det, der foregår, og det kan hjælpe dig med at forstå og undgå misforståelser.

Jeg vil bede dig huske på, at problemløser- og relationsmesterreaktionerne ikke er personlighedstyper. De beskriver måder at reagere på i en konkret situation, når vi er stressede, og kan opleves som et bombardement af tanker, der er drevet frem af en bagvedliggende skamfølelse.

For at finde ud af dit reaktionsmønster i den specifikke situation, kan du prøve at indsnævre dine tanker, og hvad de udspringer af, for eksempel ved at få afklaret følgende spørgsmål: Hvad kredser de om? Er der sammenfald imellem bestemte typer tanker og en ændring i din opførsel? Hvilke tanker har du, når du for eksempel har svært ved at gå i gang med en opgave, eller når du undgår din leder?

Du kan sagtens have en relationsmesterreaktion i én situation og en problemløserreaktion i en anden situation. Til at hjælpe dig med afklaringen og til at få overblik over, hvilke situationer der udløser den ene eller den anden reaktion hos dig, kan du bruge øvelsen nedenfor.

Øvelsen består af fire spørgsmål med to svarmuligheder hver: Svarmulighed a viser en typisk problemløserreaktion, mens svarmulighed b viser en typisk relationsmesterreaktion. Ved at reflektere over spørgsmålet og de mulige svar kan du få en indikation af, hvilket reaktionsmønster du typisk vil anvende i de nævnte situationer.

ANNONCE: Køb bogen her.

Test dig selv: Er du problemløser eller relationsmester?

1. Hvad skal en leder prioritere?
a. Min leder skal have fokus på fagligheden og indblik i og viden om det, jeg laver, og være tydelig og god til at sætte klare mål.
b. Min leder skal inddrage arbejdspladsen i beslutningerne og have fokus på det personlige lederskab og trivslen på arbejdspladsen.

2. Din arbejdsplads står over for en forandringsproces, og I får ny leder. Hvad er du mest bekymret for?
a. Jeg er bekymret for, om den nye leder fagligt er klædt på til opgaven og er klar over de faglige udfordringer, afdelingen står over for.
b. Jeg bekymret for, om den nye leder vil behandle mig godt, og om vi kan bevare det gode fællesskab i afdelingen.

3. Tænk på en situation, hvor du sidst følte dig utilstrækkelig. Hvad handlede det om?
a. Jeg bebrejdede mig selv at have begået en fejl eller for at have udført en arbejdsopgave på en måde, jeg ikke kunne stå inde for.
b. Jeg havde en kontrovers med min leder eller med andre, og jeg følte ikke, at jeg fik den nødvendige opbakning.

4. Hvad hjælper dig mest, når du er stresset?
a. Når jeg finder en løsning ved at tænke mig om.
b. Når jeg taler med andre om problemet og får bekræftet, at jeg ikke er den eneste, der har det sådan.

Flest a’er - du er problemløseren
Ved problemløserreaktion er skamfølelsen knyttet til, hvad andre tænker om det, man præsterer og gør.

Problemløserreaktioner
• Dine præstationer er en kilde til skam, som fører til, at du bliver bange for at præstere dårligt.
• Du tænker: ”Hvad tænker andre om min præstation?”
• Du taler med dig selv og lægger planer på egen hånd om, hvordan du kan skubbe usikkerheden væk.
• Du mangler tillid til dig selv og til andre.
• Du er bange for din egen samvittighed og for, at du ikke er til at stole på.
• Du er bange for at svigte andre.

Flest b’er - du er relationsmesteren
Ved relationsmesterreaktioner er skamfølelsen knyttet til, hvad andre tænker om det, man er.

Relationsmesterreaktioner
• Dine relationer til andre er en kilde til skam, som fører til, at du bliver bange for, at du ikke er vellidt.
• Du tænker: ”Hvad tænker andre om mig?”
• Du taler og lægger planer sammen med andre for at skubbe usikkerheden væk.
• Du mangler tillid til andre og til dig selv.
• Du er bange for, at andre ikke er til at stole på.
• Du er bange for at blive svigtet af andre.