Nu kan børn få dukker med blindestok, stomi og høreapparat

Efter pres fra forældregruppe er et britisk firma gået i gang med at producere dukker med handicap. Det er en god måde at synliggøre handicap på, mener dansk interesseorganisation

Indtil videre fås Makies-dukkerne som synshæmmet, hørehæmmet og med Sturge-Weber-syndrom, der giver store modersmærker i ansigt eller på arme.
Indtil videre fås Makies-dukkerne som synshæmmet, hørehæmmet og med Sturge-Weber-syndrom, der giver store modersmærker i ansigt eller på arme. Foto: Pressefoto fra Makies.

En dukke har smukt krøllet hår og høreapparat. En anden er i prinsessekjole og har et modersmærke, der dækker halvdelen af ansigtet. En tredje bærer briller og blindestok.

Dukkerne er fra det britiske legetøjsfirma Makies, der laver dukker på bestilling ved hjælp af 3D-printere. De tre dukker med handicap er kommet i handlen på foranledning af Facebook-bevægelsen "Toy Like Me" ("Legetøj som mig"), hvor forældre forsøger at lægge pres på legetøjsfirmaer for at få dem til at sætte dukker og bamser med handicap i produktion. Legetøjsproducenten Playmobil har netop annonceret, at de på Toy Like Me's opfordring vil sætte et Playmobil-sæt med figurer med handicap i produktion.

Fordi Makies-dukkerne laves på bestilling, er det muligt at foreslå nye hjælpemidler og attributter til dukkerne. Ifølge Toy Like Me er det mest efterspurgte en dukke med Cochlear Implant (CI), et indopereret høreapparat særligt brugt til døvfødte. Andre dukker på vej har stomipose, diabetes-måler eller kørestol.

Meningen med de handicappede dukker og bamser er ifølge Makies at give børn med handicap en mulighed for at identificere sig med det legetøj, de leger med.

Høreforeningen varetager danske døve og hørehæmmedes interesser og er generelt positivt indstillet over for idéen om dukker med høreapparat til hørehæmmede børn:

"Det kan styrke deres identitet i forhold til at være udstyret med høreapparater," siger Irene Scharbau, kommunikationschef i Høreforeningen.

Samtidig kan dukkerne med deres handicap tjene et pædagogisk formål, blandt andet i børnehaver og fritidsordninger:

"Det er med til at synliggøre nogle handicap og vil måske gøre det mere naturligt for børn, når de møder det i virkeligheden," siger Irene Scharbau.

Irene Scharbau er dog ikke sikker på, at der er et stort behov hos hørehæmmede børn for at få dukker, der ligner dem selv:

"De fleste har bare et behov for at være som de andre børn. Dukkerne kan hjælpe børnene med at synliggøre, at de har en funktionsnedsættelse, og måske kan de spejle sig i en dukke med høreapparat."

For børn uden handicap kan det også give mening at lege med dukkerne.

Jørn Martin Steenhold, legetøjsforsker og associeret partner ved Instituttet for Fremtidsforskning, fortæller, at det er med til at udvikle børns personlighed, når de skal vise empati, omsorg og hjælpsomhed over for en dukke. Når børn lader en dukke være syg eller handicappet, eksperimenterer de med scenarier og oplevelser:

"Scenarierne repeterer de gang på gang for at få et kendskab til den situation, som den syge dukke befinder sig i. De eksperimenterer og gentager episoder fra barnelivet og efterligner den omsorg, de får, når de selv er syge."

På den måde bliver børnene både det, Jørn Martin Steenhold kalder "jeg-kloge" og "os-kloge". At blive jeg-klog vil sige at få viden om sig selv, og at blive os-klog vil sige at lære noget om, hvordan andre har det:

"De lærer en social tilgang til, hvordan andre har det, og at andre kan være handicappede på forskellige områder. Børnene lærer livets andre sider at kende: Man kan være rask, og man kan være handicappet." 

Ifølge Jørn Martin Steenhold er der ikke pt. dukker med handicap i produktion i Danmark. Det er ikke nødvendigvis, siger Jørn Martin Steenhold, fordi producenterne tøver. Det er nærmere, fordi dukker med handicap er et nicheprodukt uden ret mange penge i. 

Foto: Pressefoto fra Makies