Prøv avisen

Agenten fra Aabenraa

En fascinerende beretning om en tysk agent, der kom i briternes tjeneste under 2. verdenskrig

Tate er en fascinerende beretning om Wulf Schmidt fra Aabenraa, der blev en vigtig brik i spillet om at føre tyskerne på vildspor

Under Anden Verdenskrig var englænderne i stand til at arrestere samtlige de agenter, som tyskerne sendte til England for at spionere.

Efter arrestationen blev de under afhøringen stillet over for valget mellem at blive henrettet eller at lade sig vende rundt og sende de oplysninger tilbage til Tyskland, som deres føringsofficerer udarbejdede.

LÆS OGSÅ:
For kongen og fædrelandet

En af dem, der lod sig dreje rundt, og som blev en central skikkelse i Double-Cross-systemet, var tyskernes agent 3725, der som engelsk dobbeltagent gik under kodenavnet Tate.

Han virkede som sådan fra september 1940 til maj 1945, idet han sendte mere end 1000 rapporter med misinformation til Tyskland. En medvirkende årsag til den engelske succes var den tyske efterretningstjenestes lave kvalitet. Den var stærkt fragmenteret og led under talrige omorganiseringer. Tyskerne troede til det sidste på deres 3725.

Tates virkelige navn var Wulf Schmidt. Han var dansk statsborger, født 1904 i Aabenraa og tilhørende det tyske mindretal. Efter en noget omskiftelig tilværelse, der blandt andet førte ham til Argentina og Cameroun, lod han sig i 1940 hverve som agent for det tyske Abwehr og blev den 19. september kastet ned med faldskærm. Han blev øjeblikkeligt fanget.

Efter krigen forblev han i England under navnet Harry Williamson til sin død i 1992.

Svenskerne Olsson og Jonason har skildret ham i bogen Tate, hvor de også kommer vidt rundt i hele Double-Cross-organisationen. Ud over den foreliggende, ganske omfattende litteratur om spioner og spionage bygger de på arkivmateriale, først og fremmest af engelsk oprindelse.

Bogen savner i høj grad en omhyggelig korrekturlæsning, og oversættelsen er undertiden lidt besynderlig. Hvad er mon en kompagniofficer? En kompagnichef? Og der er ikke i militær terminologi noget, der hedder hærenhed C. Det hedder armégruppe.

Men bortset fra sådant sjusk er der tale om en fascinerende beretning om drengen fra Aabenraa, der blev en vigtig brik i spillet om at føre tyskerne på vildspor.

Simon Olsson og Tommy Jonason: Tate dansk-tysk dobbeltagent under Anden Verdenskrig. Oversat af Arvid Honoré. 306 sider. 249,95 kroner. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck.