Amerikansk præst i opgør med Jesus på luksusklasse

Det evangelikale USA er blevet fatalt forført af den amerikanske drøm, skriver en ung amerikansk megakirkepræst i en ny bog

Det evangelikale Amerika er i færd med at give efter for fristelsen til at forvandle Bibelens Jesus til en version af Jesus, som moderne amerikanere kan være mere tilpasse ved - en "pæn, amerikansk middelklasse-Jesus", som intet har imod uhæmmet materialisme, som aldrig ville bede sine tilhængere om at forære alle deres ejendele bort til de fattige, og som ikke forventer, at de skal forsage nogen bekvemmelighed - fordi han elsker dem, ganske som de er.

Sådan skriver den unge amerikanske megakirkepræst David Platt i den nye bog "Radical: Taking Back Your Faith From The American Dream", der revser den moralske materialisme indlejret i hjertet af den amerikanske nationale identitet.

I en gevaldig opsang til sine trosfæller argumenterer han for, at det evangelikale Amerika er blevet forført af den amerikanske drøm, der betoner personlig velstand og selvudvikling og har bevæget sig alt for langt væk fra det sande evangelium, som netop viger bort fra et fokus på selvet.

"Når vi samles i vores kirkebygning for at synge og løfte vores hænder op i tilbedelse, så kan det være, at vi ikke tilbeder Bibelens Jesus. I stedet kan det være, at vi tilbeder os selv," konstaterer Platt.

Han er blandt den evangelikale kristendoms nye, indflydelsesrige stemmer, og "Radical" sammenfatter mange af de temaer, som igennem de seneste år har optaget den yngre og mere progressive generation af amerikanske evangelikale, hvis fokus er på at bekæmpe onder som fattigdom og miljøødelæggelser snarere end på at føre kulturkrig.

Som 26-årig blev Platt den yngste leder nogensinde af en amerikansk megakirke, den 4300 medlemmer store Church at Brook Hills i Birmingham i sydstaten Alabama, men efter at have missioneret i Indien og andre fattige og forarmede lande blev han stærkt utilpas ved den velstand og selvtilfredshed, som han så i sin egen menighed. Hans bog er et forsøg på at få amerikanske kristne til at tage deres forhold til deres personlige trosliv op til revision.

Blandt David Platts primære skydeskiver er netop den megakirkekultur, som han selv er en del af. Denne vækstfokuserede kultur får evangelikale trossamfund til at bruge millioner af dollar på at bygge magelige, funklende kirkebygninger og på at konkurrere om "kunderne" ved at tilbyde et væld af forbrugerorienterede serviceydelser som for eksempel børnepasning, multimediecentre, hobbyklubber og caféer med take-out caffe latte til gudstjenesten. Til gengæld er der kun sølle smuler tilbage til at kultivere missionsarbejde og hjælpe verdens trængende, skriver han og påpeger, at i dag overgår mange kirkers udgifter til drift og vedligeholdelse budgetterne til velgørenhed.

Formålet med kirken var ifølge Platt oprindelig at mobilisere troende til mission i Guds navn, men den er nu, skriver han, forvandlet fra "et troppetransportfartøj til et luksuskrydstogtskib".

"Vi synes at have organiseret os selv, ikke til at kæmpe for at vinde sjæle rundt omkring i verden, men for at forkæle os selv med verdens fredsommelige bekvemmeligheder," revser han.

David Platt har en "radikal udfordring" til sine trosfæller, og det er denne udfordring, som bogens titel refererer til. Han opfordrer læserne til at begynde at "adlyde Jesus". Til at nedtone deres materialistiske livsstil og give deres overskud til de fattige. Til at læse Bibelen i sin helhed. Til at bede for hele verden. Til at rive et år ud af kalenderen og tage til Afrika eller et andet forarmet sted og sprede Jesu budskab. Til at fokusere på Gud frem for på mammon, på andre frem for på selvet.

Ifølge Platt producerer den amerikanske drøm mange "gode amerikanere", men blot få "gode kristne", og selvom "Radical" næppe får flokkevis af kristne til at opgive deres sekulære livsstil for at leve som Jesu disciple, er bogen blevet bemærkelsesværdigt positivt modtaget af andre evangelikale meningsdannere, heriblandt ledere af USA's største evangelikale trossamfund, Sydstatsbaptisterne. Det kan være et tegn på begyndelsen til et større holdningsskifte blandt kristne i USA.

nyholm@k.dk

David Platt: Radical: Taking Back Your Faith From The American Dream. Multnomah. 14,99 dollar.