Prøv avisen

Et vigtigt og vanskeligt emne

"Jeg kalder ofte depression for en batterisygdom. Der er simpelthen ikke strøm og kræfter til at holde humøret, interessen og livet oppe i det almindelige leje," skriver Jørgen Due Madsen i bogen "Hvad i alverden er meningen? Om at leve med kronisk sygdom og handicap."

Brevkasseredaktør Jørgen Due Madsen er blandt bidragyderne til denne fine bog om at leve med kronisk sygdom

Skylden har fortrinsvis med vores handlinger at gøre, mens skammen har meget mere med vores væren og eksistens at gøre. Sådan skriver Steen Bonde i sit meget indsigtsfulde og tankevækkende bidrag til bogen Hvad i alverden er meningen? Om at leve med kronisk sygdom og handicap.

Steen Bonde sætter med sine to indlæg fingeren på et af de ømmeste punkter, både psykologisk og teologisk, når det gælder den svære kunst at leve med fortrøstning og livsmod med svær kronisk sygdom. Steen Bondes kloge og gennemreflekterede bidrag er karakteristisk for alle bogens i alt små 20 indlæg, som er forfattet af næsten lige så mange forskellige bidragydere. De skrivende personer er hentet blandt teologer, psykologer og psykiatere.

LÆS OGSÅ: I denne bog er tyskerne de rene engle

De er alle karakteristiske derved, at de hver på deres måde afspejler stor faglig kompetence og hvad der ikke er mindst vigtigt stor praktisk erfaring, når det gælder at rådgive, omgås og tale fortroligt med mennesker, der enten er ramt af svær kronisk sygdom eller er livslangt handicappede. Bogens forfattere er også opmærksomme på, at sygdom og handicap ikke blot er den syges eget problem, men i meget høj grad også er de pårørendes. Bogens emner er, skønt de enkelte afsnit er meget forskellige, både hvad tilgang til emne og stil og niveau angår, fra første til sidste side båret af en stor empati for mennesker, der gennemgård svære lidelser. Bogen er ikke blot karakteristisk ved sin store faglighed, men også ved sin hjertelighed båret frem af et kristent menneskesyn.

Bogen er inddelt i to omtrent lige store dele. Den første del har titlen Den psykiske og sociale dimension af livet med kronisk sygdom og handicap. Her finder vi titler såsom Identitet, selvbillede og selvværd af Helga Døssing Hansen, Afmagt og sorg at være ude af sig selv og Depression og sygelig skyldfølelse af Jørgen Due Madsen, der vil være kendt af Kristeligt Dagblads læsere for den fremragende brevkasse han i mange år sammen med sin hustru har redigeret her i bladet.

Også indlægget i denne bog er fuld af kloge og nænsomme konstateringer som for eksempel: Jeg kalder ofte depression for en batterisygdom. Der er simpelthen ikke strøm og kræfter til at holde humøret, interessen og livet oppe i det almindelige leje.

Bogens anden del har titlen: Den åndelige dimension af livet med kronisk sygdom og handicap. Her er det naturligvis præsterne, der er på banen med deres særlige viden og erfaringer. Det betyder formodentlig nok, at denne del af bogen har en lidt snævrere målgruppe end den første mere almene del. I andet afsnit er det især den troendes problemer i forbindelse med at være ramt af en uhelbredelig sygdom, der er i centrum. Gudsbilledets betydning for den syges holdning til og mulighed for at leve positivt med sin sygdom spiller her en væsentlig rolle.

Bogen har forord og efterord af redaktøren Lisbeth Riisager Henriksen, og den er forsynet med en meget fyldig forfatterinfo. Alle forfattere er uhyre flinke til at referere til, hvor eller hvem de har deres viden fra, men hvor ville det dog have været givtigt med en litteraturliste, så den interesserede læser uden videre kunne finde frem til den relevante litteratur til brug for videre læsning på egen hånd.