Forsvarsværket, der opstod som svar på nederlaget i 1864

Smuk og helstøbt bog om Københavns befæstning, et af danmarkshistoriens mest omstridte forsvarsværker

For første gang samles Københavns befæstnings historie. De mange forter og volde blev aldrig afprøvet i krig, men er i dag en naturlig del af byens udseende, for eksempel Trekroner Fort. –
For første gang samles Københavns befæstnings historie. De mange forter og volde blev aldrig afprøvet i krig, men er i dag en naturlig del af byens udseende, for eksempel Trekroner Fort. –. Foto: Lars Schmidt.

Hvis man befinder sig i Københavnsområdet og har lyst til en udendørs kulturel oplevelse, er Københavns befæstning et oplagt udflugtsmål. Befæstningen er autentisk, ligger oftest i naturskønne områder, og så er det oven i købet fuldstændig gratis.

I de senere par år har man gjort en indsats for at markedsføre befæstningen. Istandsættelser er blevet iværksat, og områderne er blevet velfriserede. En skoletjeneste er blevet opbygget, så man kan formidle den side af Danmarks militærhistorie.

LÆS OGSÅ: På jagt efter den virkelige Franco

En historie, som ikke i særlig høj grad handler om krudt og kugler. Snarere tværtimod, for befæstningen kom aldrig i brug.

Befæstningens historie er aldrig blevet behandlet samlet. Det råder et stærk sammensat forfatterkollektiv bod på med en smuk og velskrevet .

Befæstningens forhistorie er ellers blodig nok. I midten af 1600-tallet kæmpede Sverige sig vej gennem hele riget, og kun København modstod svenskerne. I begyndelsen af 1800-tallet sejlede England ind og henholdsvis kaprede flåden og bombarderede hovedstaden. Krigen i 1864 udstillede igen Danmarks manglende forsvar.

Efter tabet af Slesvig stod et hovedspørgsmål tilbage i forsvarskommandoen og blandt politikerne: Kunne Danmark forsvares og i givet fald hvordan? Historiens lektie blev dogmet. I 1659 blev svenskerne stoppet ved København. Rigets hovedstad skulle befæstes.

Hvis Danmark igen skulle blive rendt over ende, var det afgørende, at fjenden ikke kunne indtage København. Kunne et angreb modstås der, ville fjenden kunne tvinges til forhandlingsbordet.

Så langt, så godt. Eller rettere sagt dårligt. Politikerne kunne ikke blive enige. Partierne Højre og Venstre stredes for et godt ord.

I 1885 blev arbejdet påbegyndt. 10 år senere var befæstningen færdig. Færdig er måske et noget flot ord at bruge. Halvfærdig er bedre betegnende. Da Højre satte arbejdet i gang, havde partiet flertallet i Folketinget imod sig.

Bogens forfattere viser, hvordan kampen om befæstningen var en årsag til Systemskiftet i 1901. Anlægsarbejdet var omfangsrigt, og i perioder var det landets største arbejdsplads. Det må fæstningen næsten være blevet igen ved udbruddet af Første Verdenskrig, hvor 50.000 soldater bemandede Vestvolden, Kastrupfortet, og hvad de enkelte anlæg ellers hedder.

Til trods for at fæstningen aldrig kom til at blive afprøvet i krig, fik den en gevaldig præventiv effekt. Tyskland udgjorde en konstant trussel i begyndelsen af 1900-tallet, og blandt andet på grund af fæstningen København opgav landet planerne om at angribe Danmark. I årene efter Første Verdenskrig blev befæstningen nedlagt, og nogenlunde samtidig med genforeningen i 1920 var København en åben by.

Gads Forlag har virkelig ambitioner med sine historiebøger. Det nøjes ikke med laveste fællesnævner. Tværtimod.

De seneste par år har forlaget sendt flere bøger på gaden med sine helt særlige kendetegn: lærredsindbundet ryg, læsevenligt design og et tæppebombardement af illustrationer. Et design, som virkelig klæder markedet.

Især illustrationerne er værd at sige mere end et ord om. Nogle er naturligvis velkendte, men mange er ikke set før, og det hele krydres med dobbeltsidede nye fotografier. Fotografier, som viser befæstningen anno 2012. De medfølgende billedtekster er udførlige.

Faktisk kunne man læse en ad to omgange. Først brødteksten og dernæst som en billed sammen med billedteksterne. Man ville få lige meget ud af to forskellige læsninger.

Det er noget af en udfordring at formidle militærhistorie, når der ikke bliver løsnet nogen skud. Imidlertid lykkes det i en for forfatterne med udgangspunkt i befæstningen at lave nøgterne og præcise analyser af den danske militær- og indenrigspolitik, især i perioden 1864-1918.

Den smukke er således ikke kun et bidrag til Københavns historie. Den er i lige så høj grad et forskningsbidrag til dansk politisk historie i det hele taget. Uagtet om man kommer jævnligt i København eller aldrig, vil man kunne få glæde af en.

Islandske hvalfangere inspicerer en 35 ton tung finhval på en båd ud for Reykjaviks kyst. Fiskeriet er et af de områder af EU-politikken, som Island bestemt ikke får let ved at skulle rette ind under. --
Islandske hvalfangere inspicerer en 35 ton tung finhval på en båd ud for Reykjaviks kyst. Fiskeriet er et af de områder af EU-politikken, som Island bestemt ikke får let ved at skulle rette ind under. --