Glemmer du, så husker jeg - måske

Amerikansk videnskabsjournalist skriver inspirerende og perspektivrigt om kunsten at erindre

Joshua Foer: Moonwalking with Einstein. The Art and Science of Rembembering Everything. 307 sider. 27 dollar. The Penguin Press.
Joshua Foer: Moonwalking with Einstein. The Art and Science of Rembembering Everything. 307 sider. 27 dollar. The Penguin Press. Foto: Bogforside.

En mand kommer op til sin lægen og forklarer, at han har problemer med sin hukommelse.

"Hvordan viser problemet sig?", spørger lægen.

"Hvilket problem?", spørger manden.

LÆS OGSÅ: Vi lever så længe vi husker

Selvom de færreste har så indlysende problemer med korttidshukommelsen, er det alligevel foruroligende, at en ny bog kan berette, at vi i gennemsnit spilder 40 dage om året, fordi vi forlægger ting, glemmer aftaler eller husker forkert.

Bogen er skrevet af den amerikanske videnskabsjournalist Joshua Foer, og den tager sit udgangspunkt i den klassiske situation, hvor der var noget, vi huskede, men som vi nu har glemt.

Det var ude i køkkenet, man tænkte på det, og derfor vandrer man igen derud, og voila – tanken melder sig igen i bevidstheden. Ved at gøre den samme bevægelse på det samme sted igen, kan man hente det frem, man havde glemt. I den forstand bedriver vi alle i et vist omfang mnemoteknik, som det med et fint ord hedder. Men som disciplin opstod den for 2500 år siden i det gamle Grækenland, da taget under en fest styrtede sammen og slog alle 200 festdeltagere ihjel med undtagelse af den græske poet Simonides, der i det tragiske øjeblik havde haft et ærinde uden for huset. Efterfølgende kunne han gå ind i ruinen og beskrive, hvor hver eneste gæst havde siddet, så man kunne identificere samtlige lig. Joshua Foers pointe er, at Simonides' mnemoteknik nok er blevet forfinet sidenhen, men at disciplinen grundlæggende er den samme i dag – at træne sig i at tænke i billeder og placere billederne i rum.

Når Foers bog hedder "Moonwalking with Einstein", så er det, fordi Joshua Foer ender med at vinde en hukommelseskonkurrence, idet han kalder en bestemt spillekortkombination frem i hovedet ved at forestille sig en månevandring sammen med Albert Eistein!

Men bogens sigte er såmænd alvorligt nok.

I sin nye digtsamling "Rystet spejl" skriver Søren Ulrik Thomsen: "De seneste 10 år/ gik dobbelt så hurtigt som tiåret før." Foer forklarer denne erfaring med, at når vi bliver ældre, har vi oplevet så meget, at tilværelsens mindeværdige sider bliver fortrængt: "Monotoni får tiden til at gå i opløsning, hvorimod adspredelse får den til at folde sig ud." Derfor skal vi skifte rutinerne ud og holde ferie på eksotiske steder, for når vi høster mindeværdige erfaringer, oplever vi tiden langsommere og livet som større og rigere.

Tiden går, også selvom man sidder ned, sagde en humorist engang. Måske går den endda hurtigere på den måde, for mange mennesker modtager i dag så megen elektronisk post, at e-mail er blevet til et andet ord for blackmail – noget, der stresser og (af)presser os, så tiden flyver, og fordybelsen udebliver.

Det giver Joshua Foer anledning til at bevæge sig ud i et kulturkritisk ærinde. Han besøger nemlig en skole i Bronx, hvor fattigdommen er udbredt og børnene understimulerede. Men på skolen underviser Raemon Matthews, og han arbejder bevidst på at udvikle elevernes hukommelse, så de kan citere klassikere, for, som han pointerer: "Hvem bliver du mest imponeret af – den, der står og docerer sine egne uforgribelige meninger om tingene, eller den historisk interesserede, der kan trække på de store tænkere, som kom før ham?". Rameon Matthew har succes med at bruge mnemoteknik som et redskab til at bryde med den sociale arv, hvilket giver Foer anledning til at minde om, at hukommelsen spillede en stor og vigtig rolle i middelalderens kirkeliv, hvor udenadslære førte til kreative resultater i form af nye bønner, inspirerende prædikener og smukke salmer. Hvorfor? Svar: Fordi hukommelsestræning betød, at man var i stand til at springe mellem forskellige emner og danne nye forbindelser mellem gamle idéer.

Det forlyder, at Joshua Foer har fået et forskud på 1,2 millioner dollar til at skrive bogen. Om det har været en god investering for forlaget, må tiden vise, men for Joshua Foer har arbejdet med bogen været anskuelsesundervisning i, hvor vigtigt det er, at vi ikke bliver fraværende i det nærværende eller nærværende i det fraværende, men vitterlig skønner på den tid, der bliver os tilmålt.

Også selvom Joshua Foer må indrømme, at han stadigvæk glemmer, hvor han lægger sine bilnøgler.

kultur@k.dk

Joshua Foer: Moonwalking with Einstein. The Art and Science of Rembembering Everything. 307 sider. 27 dollar. The Penguin Press.