Prøv avisen

H.C. Andersens nye klæder

Britta Nordvig Routhier har igen beriget H.C. Andersens mest evangeliske eventyr om tro og håb med flotte illustrationer. Her er et fra "Hvad hele familien sagde". -- Illustration fra bogen.

Andet bind om tro og håb i H.C. Andersens eventyr er igen et fornemt arbejde

For netop et år siden udgav Forlaget Bostrup en meget fin samling – både hvad indhold og udseende angår – af H.C. Andersens eventyr. Det drejede sig dengang om i alt 16 eventyr om tro og håb, og titlen var hentet fra et af de gengivne eventyr: "Et blad fra himlen". Bogen havde forord af sognepræst Arendse Dyssel, som også havde udvalgt de 16 eventyr. Og der var efterord af både Johan de Mylius og Johannes Møllehave. Eventy-rene var dengang forsynet med moderne retskrivning af forlægger Lise Bostrup og illustreret af Britta Nordvig Routhier.

Nu er holdet på banen igen med endnu 16 eventyr om tro og håb. Denne gang er titlen "Livet er det dejligste eventyr", et citat fra H.C. Andersens digt "Gud Fader i Himmelen, hvor er du dog god" fra 1863.

Digtet passer helt perfekt til dette lille udvalg af de i alt over 150 eventyr, som H.C. Andersen skrev fra 1835, hvor de første fire blev udgivet, og næsten helt frem til sin død i 1875.

Der er også denne gang først og fremmest medtaget eventyr, der netop kan styrke den kristnes tro og håb, selvom paletten er lidt bredere end i sidste års samling. For eksempel er her også medtaget eventyret "Store Claus og lille Claus", der indeholder alle folkeeventyrets mest groteske virkemidler, men hvor "folketro, bondesnuhed og kristeligt hykleri er kosteligt vævet sammen", som Arendse Dyssel meget rigtigt fremhæver i sit i øvrigt glimrende efterord. Også biskop Elisabeth Dons Christensen fremhæver i sit forord bredden i H.C. Andersens ganske udogmatiske, men ikke desto mindre ægte evangeliske eventyrunivers. Det er netop denne åbenhed, der gør hans budskab så universelt, alment menneskeligt og dermed så aktuelt også i en moderne verden.

I denne samling er der også blevet plads til nogle af de væsentligste og mest evangeliske eventyr, som man savnede i den første samling. Det gælder eventyrene "Nattergalen", "De vilde svaner", "Snedronningen" og ikke mindst "Verdens dejligste rose".

Som sidst er også denne gang eventyrene blevet udstyret med moderne retskrivning. Det er gjort med stor sproglig sikkerhed og stilsans. Eventyrene har absolut ingen skade lidt ved denne modernisering. Stik imod hvad man måske kunne frygte, er stemningen – hele den humor og finurlighed i sprogbrugen – som var og er eventyrdigterens adelsmærke, fuldstændig velbevaret i den nye sprogdragt. Ja, faktisk nødes man som læser til at indrømme, at man ikke et øjeblik under læsningen savner den originale stavemåde til at understrege eventyrenes originalitet. Og det til trods for, at man som passioneret H.C. Andersen-læser er dybt fortrolig med hans sproglige univers og færdes aldeles hjemmevant i det.

Lise Bostrup har igen gjort et fornemt sprogligt stykke arbejde. Man må håbe, at hun dermed er medvirkende til, at også den nuværende generation af unge læsere, såvel som fremtidens, vil få lyst til at dykke ned i den skatkiste, som H.C. Andersens livskloge eventyr er. Nu er der i hvert fald ingen sproglig undskyldning for at lade være.

Britta Nordvig Routhier har – som sidst – beriget eventyrene med sine dejlige illustrationer. Der er 16 i alt, et til hvert eventyr, og alle har de på fornemste vis fanget essensen i hvert enkelt eventyr. Disse kunstværker for- tjener et selvstændigt liv uden for bogens rammer.

kultur@k.dk

H.C. Andersen: Livet er det dejligste eventyr. 16 eventyr om tro og håb. Bind 2. Udvalgt af Arendse Dyssel. Sprogligt bearbejdet af Lise Bostrup. Illustra- tioner Britta Nordvig Routhier. 160 sider. 150 kroner. Forlaget Bostrup.