Prøv avisen

Historiens grundstemning kommer fra Brorson

Hanne Reintoft: 'Når dagene strenges'

Hanne Reintoft kan sin historie, og læseren føler sig hele tiden stilfærdigt og godt underholdt og oplyst

Med "Når dagene strenges" har den myreflittige Hanne Reintoft skrevet sin sjette roman i sit store dannelsesprojekt: at give danskerne erindringen om deres danmarkshistorie tilbage i form af den gode historie.

Siden 2000 har Hanne Reintoft med punktlighed hvert andet år udgivet en roman med et emne fra vor fælles historie. Hun har skrevet om dansk højmiddelalder i 1200-tallet, om 1500-tallet, 1600-tallet og 1700-tallet. For to år siden kom så romanen "Nu er det længe siden" om nederlaget ved Dybbøl i 1864 og dette nationale blodtabs konsekvenser først og fremmest for sønderjyderne. I den roman lærte læserne familien på Vemminggård på Broagerland at kende.

I Hanne Reintofts netop udkomne roman "Når dagene strenges" er det igen denne slægt og dens efterkommere, der befolker siderne. Vi er nu nået til 1900-tallet, og omdrejningspunktet er Første Verdenskrig og de rædsler, denne vanvidskrig påførte ikke mindst de dansksindede slesvigere, der i skyttegravenes umenneskelige krigshelvede måtte kæmpe en kamp for "en sag, der ikke var deres".

I "Når dagene strenges" følger vi den unge Jens Peter, der, invalideret af skudsår og med lunger, der er ødelagt af giftgas, deserterer fra den prøjsiske hær, flygter over grænsen til Danmark og siden forsøger at finde tilbage til en meningsfuld tilværelse og en tro på fremtiden.

Portrættet af Jens Peter er en indlevet fremstilling af den modbydelige både fysiske og psykiske lemlæstelse, enhver krig påfører et menneske, uanset hvor god en sag den enkelte føler, han kæmper for. Jens Peters kamp for ikke at blive følelseskold og for at bevare sin selvrespekt er desværre kun alt for aktuel læsning.

"Når dagene strenges" strækker sig fra 1916, midt under Første Verdenskrig, over genforeningen i 1920 til Hitlers magtovertagelse i 1933.

Vi følger hele den store familie i først og fremmest samspil og hengivent og opofrende familiesammenhold, men også i modspil, hvor meninger brydes og kampen for den fælles nationale sag nok skaber stærkt fællesskab, men hvor også forskellige politiske overbevisninger og uenighed i trosspørgsmål sætter dybe skel. Det er ikke bare spørgsmålet om dansk eller tysk, der skaber splid, men også spørgsmålet om liberalistisk borgerlighed eller socialisme. Og der er ingen nemme løsninger.

Hanne Reintoft kan sin historie. Der er ikke mange sten, der ikke bliver vendt. Og de informationer, der ikke kan rummes i de enkelte karakterer, får vi alligevel. Det kan undertiden gøre fremstillingen lige lovlig pædagogisk, men på den anden side er der en vældig redelighed i hele fremstillingsformen, som gør læseren tryg. Man føler sig hele tiden stilfærdigt, godt underholdt og endnu bedre oplyst.

Hanne Reintoft kan den kunst at skabe en stemning og beskrive et miljø og en epoke. Glæden ved den danske natur og den megen gode og veltillavede mad, der sættes frem og til livs, så snart dyrtid og varemangel gør det muligt, er en fin måde at skabe et tidsbillede på. Maden betyder meget for os alle sammen, både når vi har rigeligt, og når vi (næsten) ingenting har.

Endelig bør det nævnes, at titlen "Når dagene strenges" med sin hentydning til Brorsons salme "Her vil ties, her vil bies" med stor præcision angiver bogens grundstemning.

Hanne Reintoft har som sædvanlig forsynet sin roman med glimrende kort og en detaljeret oversigt over de faktiske historiske begivenheder, som hun på ingemannsk vis bygger sin fortælling op omkring. Denne gang har hun tilføjet en meget nyttig slægtstavle, så læseren ikke løber helt vild i de mange aktører. "Når dagene strenges" er en selvstændig fortsættelse af "Nu er det længe siden". De to romaner viser begge, hvordan der i afslutningen af en krig altid ligger kimen til den næste. Så mon ikke vi kan forvente en roman om Anden Verdenskrig om to år igen med slægten fra Vemminggård. Det ville være rigtig godt.

kultur@k.dk

Hanne Reintoft: Når dagene strenges. 330 sider. 299 kroner. People's Press.