I seng med fjenden

Mikael Busch har skrevet glimrende bog om et dansk-tysk Stasi-drama

Mikael Busch: Knud og Vera. Et Stasi-drama. 347 sider. 300 kroner. People's Press.
Mikael Busch: Knud og Vera. Et Stasi-drama. 347 sider. 300 kroner. People's Press.

Aftenen inden den prominente borgerrettighedsforkæmper i DDR Vera Lengsfeld besøgte det østtyske arkiv for Stasi-dokumenter for at få indsigt i sin egen personmappe, fik hun en advarsel via telefonen. Hun ville i sin sagsmappe, fik hun at vide, finde oplysninger, der ikke var særligt behagelige.

LÆS OGSÅ: Eks-spioner tvangsflyttes fra Stasi-arkiv

Alligevel kom det som et chok for hende, da hun i sin sagsmappe kunne læse at det var hendes egen ægtemand, den danskfødte digter Knud Wollenberger, der i årevis havde indberettet oplysninger om hende og om det østtyske dissidentmiljø til DDRs efterretningstjeneste Stasi.

Historien vakte i sin tid voldsom opmærksomhed. Den blev hurtigt til et symbol for umenneskeligheden i den østtyske statsterror, hvor selv ægtefolk udspionerede hinanden. Og Knud Wollenbergers reaktion på afsløringen af hans arbejde for Stasi er ligeledes berygtet: Nu skal vi vel skilles, var efter sigende ægtemandens lakoniske reaktion, da han blev konfronteret med sit eget virke gennem mere end ti år.

Vera, der efter genforeningen opbyggede en strålende karriere i det konservative parti i Tyskland, har udførligt berettet om historien i sin selvbiografi og i talrige interview i tyske medier. Med en Knud og Vera fremlægger den danske lektor Mikael Busch nu imidlertid for første gang en detaljeret gennemgang af Knud Wollenbergers baggrund, hans udvikling og liv i DDR.

I sit fremragende studie inddrager Busch alle eksisterende og tilgængelige sagsmapper fra Stasi-arkivet og alle andre materialer, han har kunnet komme i besiddelse af. I modsætning til Vera Lengsfelds autobiografi indebærer dette især et meget detaljeret blik på 1970erne, altså på tiden inden Knud og Vera mødte hinanden en tid, hvor Knud allerede begyndte at arbejde som uofficielt meddeler for Stasi, og som er nødvendig at kende til for at forstå baggrunden for den danskfødte digter og hans gerninger i 1980erne.

Buschs er ikke mindst derfor tiltrængt og oplysende. Den giver nemlig et langt mere dybtgående og langt mere nuanceret blik på Knud Wollenberger og hans gerninger end hidtil har været set. Dertil hører også, at Busch heldigvis afstår fra de alt for oprørte fordømmelser og fra de utvivlsomt berettigede, men også meget nemme moralske pegefingre om Knud Wollenberger og hans handlinger. I stedet for blot at fordømme forsøger Busch at forstå baggrunden for disse handlinger: Han prøver at give et så nuanceret billede af personen, af de forskellige perspektiver på sagen og de mulige tolkninger af de eksisterende fakta som muligt. Og resultatet er en fortræffelig, dybtgående beskrivelse ikke blot af Knud Wollenberger og hans forhold til Vera, men også til hele denne periode i den tyske historie på den anden side af Muren. Gennem blikket på Knud og Vera fortæller Busch nemlig velvidende og skarpt om dissident- og diplomatmiljøerne i DDR, om Stasi og om kampen imod regimet.

Man skal især rose, at Busch hele tiden argumenterer forsigtigt. Han reflekterer konstant over baggrunden for sine konklusioner og undgår dermed en alt for entydig tolkning. Han forsøger for eksempel at yde Knud Wollenbergers motivation retfærdighed uden dog at undskylde hans handlinger. Busch søger simpelthen efter nuancer og ambivalenser, også dér, hvor en sag ved første øjekast virker til at være entydig.

Som resultat har vi således at gøre med en , der på fortræffelig vis bidrager til en forståelse af den tyske historie på den anden side af Muren. Især i Danmark er man stadig vant til at se alle historier om Stasi og DDR i sort og hvidt: som en simpel fortælling om de gode ofre og de onde gerningsmænd.

Med sin om Knud Wollenberger udfordrer Busch dette alt for simple blik på historien. Han undskylder intet, men stiller skarpt på nuancerne. Og det er utvivlsomt den eneste rigtige vej at gå: Først når man forstår baggrunden for de agerende personer og deres motivation, kan man lære af historien. Buschs velskrevne og i øvrigt let tilgængelige er et vigtigt bidrag til dette. En glimrende om en i bund oggrund ufattelig virkelighed.