Prøv avisen

Kort om bøger om tro

På Sct. Pouls ø ud for Maltas nordlige ende står dette kors. Ligesom en stor statue af Paulus minder det sejlende og ikke mindst de mange turister der dagligt kommer forbi om Evangeliet og udbredelsen af det.Uploadet af Maria Jeppesen Knudsen Foto: Maria Jeppesen Knudsen

Læs korte anmeldelser af bøger om tro

"Anno Domini" er den latinske betegnelse for "Herrens år", og det er samtidig titlen på en andagtsbog, der leverer "daglige refleksioner over kirkeårets tekster", som det fremgår af undertitlen. Bogen er også resultatet af et jobskifte. For da Robert Bladt for et par år siden forlod sin stilling som valgmenighedspræst gennem syv år for at blive generalsekretær for Kristeligt Forbund for Studerende, kom han hurtigt til at savne kirkeårets rytme, så han begyndte at bruge kirkeårets tekster i sin egen daglige andagt. Undervejs skrev han sine refleksioner ned, og det er nu blevet til en bog på over 400 sider med en andagt til hver dag i året. Til hver tekst hører også et bibelvers, som Robert Bladt ofte folder pædagogisk ud, så den bibelske scene bliver udmalet eller trukket ind i en nutidig ramme med hans egne anekdoter eller små lignelser. Men målet med bogen er først og fremmest at levere "åndelig træning" til læserne, så man selv får oplevelsen af forvandlingen af "kirkeårets irriterende dødvægt til et værdifuldt hjælpemiddel på troens og livets vej, en støttende struktur for troen på og livet med Gud", som forfatteren skriver i forordet til sit "årsværk".

Robert Bladt: Anno Domini daglige refleksioner over kirkeårets tekster. 437 sider. 300 kroner. Credo

John Ørum Jørgensen er en god søn, der ærer sin far, Ingemann Jørgensen, med udgivelsen af "Livet brød frem – erindringsglimt fra et liv i tjeneste for evangeliet". Faderen, der døde som 95-årig i 2008, levede også et liv, som blev bemærket af mange. Og allerede i 1987 bad Nationalmuseet selv Ingemann Jørgensen, der også var modstandsmand under krigen, om at skrive sine erindringer på baggrund af sit virke som bestyrer af en række sømandshjem og landssekretær i Indenlandsk Sømandsmission. Det kom der "1348 tæt skrevne A4-papirer" ud af. I 1990?erne udgav Sømandsmissionen to bøger "med uddrag" fra den lange selvbiografi. Men nu har sønnen sørget for et tredje bind, der især fokuserer på de vækkelser, som faderen oplevede. For han havde "opdaget, at mennesker har to fædrelande, det jordiske og det åndelige", som sønnen skriver i en kommentar undervejs.

John Ørum Jørgensen: Livet brød frem – erindringsglimt fra et liv i tjeneste for evangeliet. 208 sider. 150 kroner. Lohse.

"Glæde er central i Bibelen og vigtig i kristenlivet," skriver den pensionerede sognepræst Torben Juul Christensen i bogen "Som dybest brønd". Titlen er hentet fra et digt af den folkelige danske digter Jeppe Aakjær, men emnet er mere ubeskrevet på dansk. For forfatterens hensigt er at lede læseren hen mod sin egen glædeskilde, som han selv foretrækker at kalde "Helligåndens sprog". Torben Juul Christensen, der selv har været engageret i den karismatiske bevægelse i en årrække, ærgrer sig nemlig over, at bibeloversættelsen fra 1992 ikke oversætter det græske ord "glossolali" med "sprog" i stedet for det mere utidssvarende "tungetale". Forfatteren refererer dog helt tilbage til oldkirkens brug af "spontan sang i Ånden", en bibelsk nådegave, som store dele af kirken vendte ryggen, efter den tidligere Kybele-præst Montanos fra Lilleasien i år 156 gik over til kristendommen og dyrkede ekstasen. Det handler ikke om at gå ud af sig selv, men om at blive "mere sig selv", og derfor bør nådegaven også bruges besindigt – "ligesom man stadig er sig selv, når man jubler over en fodboldkamp".

Torben Juul Christensen: Som dybest brønd. 96 sider. 175 kroner. Mediacellen

"Når et menneske dør, er det som en dør, der bliver lukket og ikke kan lukkes op igen," skriver børnebogsforfatteren og illustratoren Gunnar Wille i sin nye børnebog "Dør – en lille bog om døden". Bogens primære målgruppe er børn mellem 5 og 15 år, og forfatteren skriver og tegner meget konkret om, hvad der sker, når et menneske dør, lige fra "de fleste dør i en seng" til, hvad der sker med liget bagefter. Forfatteren forholder sig ikke til, om der sker noget bag "døren", men nøjes med at skrive, at "Af jord skal du genopstå" betyder, at der er et håb om, at den døde og de efterladte vil mødes igen. Men sikkert er det, skriver han, at de døde lever videre i de efterladtes tanker. Det gælder både for børn og voksne, men ofte vælger voksne at "skåne" deres børn ved ikke at lade dem møde præsten, og nogle vil heller ikke lade dem komme med til den kirkelige handling. Men "børn har også ret til at sørge," skriver forfatterens nevø, sognepræsten Andreas Wille, i forordet, der opfordrer læserne til at tale med børn om døden.

Gunnar Wille: Dør - en lille bog om døden. 38 sider. 198 kroner. Forlaget ALFA.

ohrstrom@k.dk