Prøv avisen

Marcel Proust på nordjysk

Bjarne Nielsen Brovst er atter den forsorne, levende fortæller, der blandt andet udmærker sig ved sin evne til at karakterisere personerne gennem deres mundrette, "hørte" replikker. -- Foto: Bo Amstrup.

Alt ved det gode gamle i 13. bind i Bjarne Nielsen Brovsts erindringsserie

Man studser over et Marcel Proust-citat, "Bjarne, vågn op!", forrest i 13. bind af Bjarne Nielsen Brovsts erindringsserie. Skal man sammenligne ham med en anden forfatter, er Proust absolut ikke et af de navne, der melder sig.

Alligevel har citatet fra "På sporet af den tabte tid" en vis mening, for så vidt som det beskriver en sårbarhed og en ensomhed, som er et gennemgående tema i det nye erindringsbind. Samtidig er dette som de tidligere bind et vidnesbyrd om familiens betydning, både dens levende og døde medlemmer, både i drømme (som i nærværende del) og i virkeligheden i øvrigt. Så jo – lad os bare med forfatteren betegne den vidtstrakte familiesaga som "en simpel nordjysk udgave" af Prousts romanværk.

"Bjarne, vågn op!" består angiveligt af fortællinger. Jeg opfatter imidlertid snarere bogen som én sammenhængende fortælling. Under alle omstændigheder er de foreliggende erindringer bygget op omkring en langvarig, traumatisk indlæggelse på Ortopædisk Hospital i Århus, hvor den 10-årige Bjarne gennemgik "den store operation", der skulle restituere hans højre "klumphånd". Det belastende handicap var følgen af den ulykke, han var ude for som helt lille, da hånden brændte fast på et rødglødende komfur.

Bogens titel er opfordringen fra hans mormor efter operationen. Den spektakulære kvinde, der er en af erindringsbøgernes varmt skildrede hovedpersoner, involverede sin medbragte rejsegrammofon i genoplivningsforsøget og spillede for den snart ikke mere sovende dreng dels "Helios" af Carl Nielsen, dels "Sinfonia boreale" af Vagn Holmboe.

"De vækker jo hele sygehuset med den forfærdelige støj," udbrød en sygeplejerske. Mormoderen lo: Det var sandelig da også meningen.

Det meget personlige stof er det centrale. Men også denne gang får vi muntre beretninger om originaler af forskellige grader. For eksempel hører vi om smedens søn, Jens – Valo – der aldrig vaskede sig, og om tjæremanden, der havde 19 børn, hvis navne alle begyndte med V. Hvorfor de naturligvis blev kaldt V?erne. Endvidere fortælles om papegøjen, der blev 44 år og kunne sige "Heil Hitler" og "Auf Wiedersehen" – hvilket specielt så kort efter krigen var upassende tale. Et dramatisk højdepunkt – ud over et mislykket æblerov – indtræffer med en elværksbrand, der udviklede sig til "et pragtskue af en katastrofe" på grund af de våben, blandt andet raketskyts, som bestyreren havde opbevaret fra krigens sidste måneder – han stolede nemlig ikke på tyskerne, måske ville de vende tilbage ...

Alt er i enhver henseende ved det gode gamle. Bjarne Nielsen Brovst er atter den forsorne, levende fortæller, der blandt andet udmærker sig ved sin evne til at karakterisere personerne gennem deres mundrette, "hørte" replikker. Og tekstens tætte atmosfære understøttes af de mange samtidige fotografier samt indimellem af lange citater – der dog har det med at blive for lange.

grymer@k.dk

Bjarne Nielsen Brovst: Bjarne, vågn op! Fortællinger. 112 sider. 150 kroner. Poul Kristensens Forlag.