Med aldrig svigtende blik for de svageste

Kirkens Korshærs 100-års-historie er i gode hænder hos Finn Slumstrup

Kirkens Korshærs 100-års-historie er i gode hænder hos Finn Slumstrup.
Kirkens Korshærs 100-års-historie er i gode hænder hos Finn Slumstrup.

Forleden kunne man læse, at danskerne atter var kåret som verdens lykkeligste folkefærd. Men der er undtagelser. Der er mennesker i dette land, som ikke klarer skærene, ikke magter opgaverne, ikke holder skansen, ikke lever op til de autoriserede normer og for dem eksisterer Kirkens Korshær, der i dag består af 7000 frivillige.

LÆS OGSÅ: Formet af højskolen

Men det hele begyndte yderst beskedent den 12. oktober 1912 med 12 personer, der under Hans Peter Martin Mollerups myndige ledelse søsatte Kirkens Korshær. Hvor mange havde udviklet en skuldertrækkende evne til at bære andres lidelser med anstand, bevarede Mollerup blikket for dem, der var født under en mindre nådig lykkestjerne.

Og han lagde en ukuelig vilje for dagen, når det gjaldt om at hjælpe dem. Lidt for ukuelig, syntes hans far, der var provst, og som mente, at den unge Mollerup forsømte sine teologiske studier. Jeg vil hellere have anden karakter til eksamen og nå til himlen end have første karakter og gå til helvede, svarede sønnen.

Det er Finn Slumstrup, der citerer Mollerup i den store , for det er ham, der har skrevet om Kirkens Korshær i anledning af 100-års-jubilæet, og Slumstrup er en indiskutabel kapacitet, når det gælder folkelig formidling. Det er hans seneste et godt eksempel på.

Han har både blik for fortid og nutid i denne , og hans samtaler med de folk, der arbejder på Korshærens steder er animerende læsning. På en gang barsk og indtagende. Der skal jo ikke meget til, førend et tonefald ryger op i falset, og en høflig anmodning bliver til en sur formaning. Og så har vi konflikten mellem varmestuens ansatte og dens brugere. Men med kristendommen som udgangspunkt og retningsviser er det faktisk muligt at opretholde en gensidig respekt og tillid, og Kirkens Korshær er båret af den grundholdning, som en af organisationens navnkundige ledere, Haldor Hald, formulerede således: Min næste er ikke mere et tåget begreb, men en ganske bestemt person, med navn og adresse, som, hvor svært det end kan være at se, møder mig med Jesu ansigtstræk.

Citatet er karakteristisk for Haldor Hald, der mere end nogen anden bidrog til at give Kirkens Korshær en selvstændig teologisk profil.

Haldor Hald blev siden biskop over Lolland-Falsters Stift, men det mest skelsættende i hans liv var måske, at han kom i kz-lejr. Om denne begivenhed er Finn Slumstrup sært fåmælt. Han oplyser end ikke grunden til tyskernes arrestation og går i det hele taget ret hurtigt hen over episoden, skønt den nuværende leder af Kirkens Korshær, Helle Christiansen, netop understreger, at det fik afgørende indflydelse på det, der blev kaldt korshærsteologien.

Kirkens Korshær driver også genbrugsbutikker med stort held, hvad der er lidt af en præstation. Har De et sæt aflagt tøj?, spørger en tigger hos Storm P. Og den adspurgte svarer: Ja, jeg går i det hver dag. Nogle gange har vi svært ved at undvære også det aflagte. Ikke desto mindre er det lykkedes for Kirkens Korshær at gøre genbrugsbutikkerne til en succes og en økonomisk søjle i arbejdet for de svage i samfundet.

Finn Slumstrup giver sig god tid og kommer ind i alle kroge og hjørner af Kirkens Korshær samt også ind i de kroge, hvor konfrontationer og konflikter har udspillet sig i organisationens arbejde.

Når det drejer sig om den nyere tid, virker det dog, som om Slumstrup er for nobel en ånd til at stige ned i den undergrund af rivalisering og ambitioner, som også er en del af historien om Kirkens Korshær. I hvert fald på ledelsesplan.

Et eksempel er afsnittet en En formandskrise, hvor man savner en nøjere redegørelse for landsformandsskiftet i 2002 uden af den grund at begynde forfra med Adam og Eva.

Man husker måske præsten, der efter en indsamling meddelte, at han var allermest glad for en check på 50.000 kroner, som var blevet givet af en person, der ønskede at være anonym. I samme øjeblik rejste en herre sig nede i salen og sagde: Jeg syntes jo, det var bedst sådan.

Ham husker man uanset om han så har doneret beløbet eller bare taget æren for det. Men takket være Slumstrups husker man også de mange mennesker i Kirkens Korshær, der besad og besidder en blufærdighed, som nødigt skilter med deres eget eller gør opmærksom på sig selv.

Derfor er det godt, at Finn Slumstrup har gjort det.

Kristeligt Dagblad bringer senere på ugen et interview med Finn Slumstrup om en. I forlængelse af ens udgivelse holder Rødding Højskole og Kirkens Korshær et kursus med fokus på socialt arbejde og vilkårene for socialt udsatte. Det sker den 17.-23. juni i Rødding.