Paulus var frihedens apostel

Når selvkritik i dag anses for en vigtig dyd, er det ikke mindst Paulus' fortjeneste, fremhæver forfatteren og filologen Sarah Ruden i denne glimrende bog

Det er oplagt at få bogen oversat til dansk, skriver Kristian Østergaard i sin anmeldelse af bogen 'Paul among the people'.
Det er oplagt at få bogen oversat til dansk, skriver Kristian Østergaard i sin anmeldelse af bogen 'Paul among the people'.

Da historikeren Edward Gibbon besøgte Rom i 1764, fik han idéen til sit store værk om Romerrigets undergang og forfald, hvori han anklagede kristendommen for at have undergravet den civiliserede verdens kulmination.

Det er jo et gammelt åndshistorisk trick at snuppe, hvad der passer i ens kram og så lade resten ligge. Og hvor meget Gibbon har ladet ligge, viser Sarah Ruden i en ny bog om apostlen Paulus. Men først og sidst påviser hun, i hvor høj grad Paulus' virksomhed betød et kvantespring fremad i henseende til humanitet. Det skete ikke mindst i kraft af hans breve, der er en sublim blanding af "peptalk", praktiske anvisninger, poesi og teologi. Heraf fremgår det, at Paulus var lige så stædig som stejl, for han indsyltede ikke de urkristne menigheder i klister og sentimentalitet, men var en eksponent for åndelig myndighed og mod, hvorfor Sarah Ruden allerede i sit forord konkluderer: "Intet andet intellekt har bidraget så meget til at forme os."

Bogen "Paul among the people" er gjort con amore, for tilskyndelsen til at skrive bogen kommer fra en studiekreds, hvor Sarah Ruden fik præsenteret Paulus som en tvivlsom type, hvis forkyndelse nærmest var i modstrid med Jesu lære. Derfor er det med stor skepsis, hun nærmer sig Paulus, som hun som klassisk filolog har gode forudsætninger for at læse. En række af de klassikere, som Edward Gibbon fremhæver og forherliger på bekostning af Bibelen, har Sarah Ruden således selv oversat.

Men sammenligningen falder ikke just ud til de antikke forfatteres fordel. Tværtimod. Sarah Ruden viser, at Paulus har meget mere at sige det 21. århundredes læsere end de antikke skribenter, som Edward Gibbon hyldede.

Når selvkritik i dag bliver regnet som vigtig dyd, så er det ikke mindst Paulus' fortjeneste. Under navnet Saulus var han oprindelig en fanatisk forfølger af de kristne, men på sin vej til Damaskus blev han slået af sin hest, og i en vision ser han den opstandne Kristus, der spørger ham: "Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig?" Igennem åbenbaringen bliver han tvunget til at svare på: "Hvordan er det, du handler mod verden, mod andre mennesker, mod Gud?" Da Paulus blev væltet af hesten på vej mod Damaskus, indså han, at ved at forfølge mennesker forfulgte han Gud selv, og han giver sig selv navneforandring til Paulus, der betyder "den lille".

Han kastede sig ud i et opgør med egne fejlanskuelser og de farisæere, han førhen beundrede, men som han nu gennemskuede. For Paulus var et menneske med intellektuel kapacitet og den fornødne mentale styrke til at ændre den bestående elendighed.

Passager, man tidligere har læst som rent aversions-delirium i forhold til homoseksuelle, viser sig nemlig i Rudens udlægning at have en ganske anden betydning. Det er pædofili, som Paulus har haft i tankerne, for overgreb mod drenge gik i svang på Pauli tid, og en dreng, som havde været udsat for overgreb, blev regnet for mindreværdig, hvorimod voldtægtsmanden kunne vigte sig af sin mandighed. Som Sarah Ruden påpeger, så er det historiens ironi, at Paulus har ry for at være bigot: "Han udfordrede århundreders afskyelige praksis i bestræbelsen på at tilvejebringe et mere retfærdigt, mere kærligt samfund."

Og i sin samtid blev Paulus da også hørt som den, der forkyndte evighedens perspektiv og dermed satte mennesket fri. I stedet for at undertrykke kvinder, slaver og homoseksuelle så kæmpede Paulus tværtimod for at gøre dem til en del af det kristne fællesskab.

Derfor er det heller ikke tilfældigt, at de to største folkelige bevægelser i USA´s historie – kampen for slaveriets ophævelse i 1861-1865 og borgerrettighedsbevægelsen i 1960'erne – var motiverede af blandt andet de advarende ord, Paulus skrev til dem, der holdt slaver: "I ved jo, at de og I har den samme Herre i himlen, og han gør ikke forskel på nogen."

Lige efter jul kunne man i en Gallup-undersøgelse læse at op imod halvdelen af danskerne mente, at religion er af det onde.

Den anskuelse lader sig næppe fastholde, hvis man læser Sarah Rudens skildring af apostlen Paulus, der korrigerer mange myter og sætter endnu flere fordomme på plads.

Det er oplagt at få bogen oversat til dansk.

kultur@k.dk

Sarah Ruden: Paul among the people. The apostle reinterpreted and reimagined in his own time. 25 dollar. Pantheon Books.