Finn Andsbjerg Larsen

Skriver kristendomsanalysen
Leder af Folkekirkens Konfirmandcenter, som er en del af Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter. Konfirmandcentrets sigte er at kvalificere og støtte konfirmationsforberedelsen og minikonfirmandarbejdet i Danmark. Finn Andsbjerg Larsen er uddannet lærer og har fungeret i 25 år på efterskoler senest som forstander. Han har rod i kirkeligt børne- og ungdomsarbejde, hvor han fra barnsben har været aktiv.

Mest læste

Analyse

Fundamentet under konfirmationsforberedelsen har slået revner

En lang tradition for konfirmationsforberedelse blev slået i stykker af skolereformen. Ny undersøgelse understreger, hvor grelt det stadig står til med præsternes arbejdsforhold, vurderer Finn Andsbjerg Larsen fra Folkekirkens Konfirmandcenter