Finn Andsbjerg Larsen

Skriver kristendomsanalysen
Leder af Folkekirkens Konfirmandcenter, som er en del af Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter. Konfirmandcentrets sigte er at kvalificere og støtte konfirmationsforberedelsen og minikonfirmandarbejdet i Danmark. Finn Andsbjerg Larsen er uddannet lærer og har fungeret i 25 år på efterskoler senest som forstander. Han har rod i kirkeligt børne- og ungdomsarbejde, hvor han fra barnsben har været aktiv.