Niels Valdemar Vinding

Analyseskribent

Født 1982. Postdoc ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet. Bachelor i teologi, cand.mag i islamiske studier og ph.d. med afhandlingen "Muslim Positions in the Religio-Organisational Fields of Denmark, Germany and England" fra 2013.

Niels Valdemar Vinding har fra 2014 til 2017 forsket i ”Imamer i Vesten” med støtte fra Carlsbergfondet og er fra 2017 med i det kollektive forskningsprojekt "Moskeernes Magt" under ledelse af Brian Arly Jacobsen. Som en del af sine bidrag til forskningen har Niels Valdemar Vinding redigeret bogen "Imams in Western Europe. Developments, Transformations, and Institutional Challenges," som kommer på Amsterdam University Press i 2018 og redigeret festskriftet til professor Jørgen S. Nielsen, "Exploring the Multitude of Muslims in Europe. Essays in Honour of Jørgen S. Nielsen" på Brill 2018.

Ved siden af den primære forskningsinteresse i islam og muslimer i Danmark og Europa har Niels Valdemar Vinding skrevet en del om ret og religion, især på tværs af skellet mellem islam og kristendom. Læser i årene 2017-2019 en mastergrad i kirke- og kanonisk ret på Cardiff University i Wales.

Mest læste

Indsigt

Hvad er sharia?

Begrebet sharia handler om, hvad der er den rette vej til fred, og det dækker over et kompleks af etik, ret og religiøse normer, som ikke let lader sig indfange i en kort definition, fortæller religionsforsker Niels Valdemar Vinding

Analyse

Kvinder i hijab er også klar til kamp

I politikorpset i London bærer muslimske kvinder ternede tørklæder, og i USA kan muslimske kvinder gøre aktiv tjeneste i tørklæder med camouflagemønster. Det kan de, fordi det er rimeligt og sagligt forsvarligt, og fordi alle, der vil gøre tjeneste, skal have mulighed for det

Analyse

I Kina kæmper muslimer for frihed

En menneskeretlig katastrofe udspiller sig i den kinesiske provins Xinjiang i disse år. Op imod en million muslimer er interneret, og centralstyrets systematiske kampagne udnytter den internationale dagsorden imod terror, vurderer religionsforsker Niels Valdemar Vinding

Analyse

Hvorfor har 45 trossamfund ikke registreret sig?

45 anerkendte trossamfund og menigheder har endnu ikke ladet sig registrere i Trossamfundsregistret. Der kan skitseres mindst tre forskellige forklaringer på, at der er trossamfund, som ikke ønsker anerkendelsen, skriver religionsforsker Niels Valdemar Vinding

Analyse

Hvad kan Danmark bruge muslimske sjælesørgere til?

Samtalen om muslimske sjælesørgere behøver ikke begrænse sig til fængsler og hospitaler, men er også relevant på universiteter og i forsvaret, hvor der også er præster. Med det offentlige som arbejdsgiver kan man stille meget større krav til imamerne, skriver religionsforsker Niels Valdemar Vinding

Indsigt

Julen er under angreb, eller er den?

Det er ikke nyt, at julen bliver forstået som værende under angreb eller noget, der i særlig grad skal værnes om. Igennem det 19. og 20. århundrede har det været et tilbagevendende tema, at julen skulle være truet, påpeger postdoc Niels Valdemar Vinding

Analyse

Gode jobs er afgørende for en succesfuld dansk imamuddannelse

Hvis det offentlige ansatte imamer i stillinger, der er attraktive både på løn, vilkår og anerkendelse, ville man få en generation af unge muslimske ledere, der kan tage til genmæle over for radikalisering, vurderer religionsforsker Niels Valdemar Vinding

Analyse

Halal smelter sammen med bæredygtighed

Halal bliver tit forstået som synonym til en bestemt form for slagtning, men begrebet er bredere end som så - og det er ved at ændre betydning. I den klassiske islamiske jura betyder halal blot ”tilladt”, men begrebet om halal vokser, så det nu også handler om bæredygtighed og ansvarlighed

Analyse

Uenigheder i den engelske kirkes parlament truer en bred kirke

Den engelske kirkes nyligt afholdte synode var præget af kontroverser omkring to kontroversielle bispekandidater, der tvinger kirken til at forholde sig til kvindelige biskopper og homoseksuelle i kirken, skriver religionsforsker Niels Valdemar Vinding, der deltog i synoden