Niels Valdemar Vinding

Analyseskribent

Født 1982. Postdoc ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet. Bachelor i teologi, cand.mag i islamiske studier og ph.d. med afhandlingen "Muslim Positions in the Religio-Organisational Fields of Denmark, Germany and England" fra 2013.

Niels Valdemar Vinding har fra 2014 til 2017 forsket i ”Imamer i Vesten” med støtte fra Carlsbergfondet og er fra 2017 med i det kollektive forskningsprojekt "Moskeernes Magt" under ledelse af Brian Arly Jacobsen. Som en del af sine bidrag til forskningen har Niels Valdemar Vinding redigeret bogen "Imams in Western Europe. Developments, Transformations, and Institutional Challenges," som kommer på Amsterdam University Press i 2018 og redigeret festskriftet til professor Jørgen S. Nielsen, "Exploring the Multitude of Muslims in Europe. Essays in Honour of Jørgen S. Nielsen" på Brill 2018.

Ved siden af den primære forskningsinteresse i islam og muslimer i Danmark og Europa har Niels Valdemar Vinding skrevet en del om ret og religion, især på tværs af skellet mellem islam og kristendom. Læser i årene 2017-2019 en mastergrad i kirke- og kanonisk ret på Cardiff University i Wales.