Josefine Fjelstervang

Journalistpraktikant
Født 1992. Kandidatstuderende på RUC i journalistik og dansk. Journalistpraktikant på Kristeligt Dagblad siden august 2018. E-mail: fjelstervang@k.dk