Johannes Birk Christophersen

Praktikant
Født i 1992. Studerer Kristendom, Kultur og Kommunikation.