Jesper Ladekær Gräs

Praktikant
Studerer historie og filosofi på Roskilde Universitet og er engageret i musik i fritiden. Praktikant på etik.dk fra februar 2019.