Thomas Kellermann Hansen

Journalistpraktikant
Født 1995. Journaliststuderende ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Journalistpraktikant hos Kristeligt Dagblad siden februar 2019.