Daniel Høgagard

Fagredaktør religion.dk og kristendom.dk
Daniel Høgagard, 25 år, stud. theol. ved Aarhus Universitet, gift og har en søn. Jeg har en særlig interesse for oldkirken, katolicismen, etik og religionsfilosofi.