Hassan Sabri

Debattør

Hassan Sabri er født og opvokset i Irak og kom til Danmark som krigsflygtning, da han var 6,5 år. Han er dansk-arabisk tolk, uddannet lærer og cand.pæd. Hassan Sabri har desuden en diplom i Menneskerettigheder og arbejder som pædagogisk konsulent.

Han har en stor interesse for religion (religiøs spiritualitet indenfor især islam), kulturmødet, integration, borgerrettigheder og børn og unges udvikling, uddannelse såvel som dannelse. Sabris ønsker at bygge bro og skabe en mangfoldig virkelighed med fokus på den enkeltes frie vilje til at vælge fra og til. Han tror, at man kan rykke holdninger gennem den positive dialog.

Hassan Sabri har gennemført kurser om islamisk-troslærer (aqaed) indenfor shia-islam, og han har rejst og boet i lande som Irak og Iran for at få et bredere billede af virkeligheden og den religiøse spiritualitet, der florerer i disse områder. Han har desuden holdt foredrag for lærerstuderende om islamisk filosofi.