Jonas Adelin Jørgensen

Akademisk medarbejder, Folkekirkens Mellemkirkelige Råd

Jonas Adelin Jørgensen (f.1973) er ekstern lektor ved Afdeling for Systematisk Teologi, Københavns Universitet, og akademisk medarbejder, Folkekirkens Mellemkirkelige Råd. Han har tidligere været generalsekretær for Dansk Missionsråd. Jonas Adelin Jørgensen har forsket i kristendommens globale udbredelse, økumenisk teologi og forholdet mellem kristendommen og andre religioner og besvarer spørgsmål inden for samme emneområder.

Mest læste

Hvad er forskellen på folkekirken og den anglikanske kirke?

Forskellen mellem vores danske evangeliske-lutherske folkekirke og den anglikanske kirke i England er både historisk og teologisk, skriver forskningsadjunkt Jonas Adelin Jørgensen i kristendom.dks brevkasse

Jesus i kristendommen

Beskrivelsen af Jesus som Guds søn er unik for kristendommen. Men Jesus bliver af evangeliernes forfattere kaldt mange andre ting: profet, menneskesøn og messias for at nævne nogle få

Hvad mener kristendommen om sjælen?

For kristendommen er der ikke tale om to forskellige dele af mennesket, når der tales om krop og sjæl, skriver cand.theol. og ph.d. Jonas Adelin Jørgensen i kristendom.dks brevkasse

"Tro og tvivl følges ad i kristendommen"

Fordi troen er relevant i teologisk forstand, så er det vanskeligt at forstå, hvorfor tro ikke skulle være relevant for det at være kristen eller præst, skriver generalsekretær Jonas Adelin Jørgensen

Billedforbudet ifølge kristendommen

De tre store religioner jødedom, kristendom og islam har meget fælles gods men fortolker det forskelligt. Det er den kristne forståelse af det såkaldte billedforbud i Det gamle Testamente et klart eksempel på

Kan man være muslim og kristen samtidig?

Kulturelt og værdimæssigt vil det være muligt. Teologisk er forskellene imidlertid flere, men nogle befolkningsgrupper forsøger faktisk at leve som kristne muslimer i praksis, svarer generalsekretær Jonas Adelin Jørgensen

Er Muhammed nævnt i Bibelen?

I kristen tradition har der ikke været nogen tvivl om, hvem den profet, som Moses talte om, var, skriver cand.theol. og ph.d. Jonas Adelin Jørgensen

Buddha og Jesus som bodisattva

Buddha og Jesus - er de to den ene og samme mester? Ville det være rigtigt at sige, at Jesus var en bodisattva?

Klæder stærkt troende kristne sig på en bestemt måde?

Helt fra begyndelsen af kristendommen har der været en mistro mod at identificere bestemte ydre former for beklædning, madvarer eller udseende med et ret forhold til Gud skriver ph.d. Jonas Adelin Jørgensen i kristendom.dks brevkasse

Analyse

”Systematisk diskrimination af minoriteter i Kina fortsætter"

Danmark er medlem af FN’s Menneskerettighedsråd. Et andet medlem er Kina. Har Danmark mon mod til at påpege misbrug og overgreb af muslimsk, etnisk minoritet i Kina, spørger generalsekretær Jonas Adelin Jørgensen i denne uges analyse