Theodor Jørgensen

Præst og professor emeritus, dr.theol. h.c.
Theodor Jørgensen (1935-2018). Præst og professor emeritus, dr.theol. h.c. Sønderjyde af fødsel, cand.theol. og dr.theol. fra Københavns Universitet. Præst i Lumsås/Højby Sj. 1969-74. Professor i dogmatik ved Det teologiske Fakultet, Københavns Universitet 1974-2004. Fra 1974 tilknyttet Helligåndskirken som frivillig præst. Han var optaget af centrale kristne trosspørgsmål og derudover af mødet med andre religioner.