Ingrid Ank

Fagredaktør

Født 1979. Cand.theol. fra Københavns Universitet i 2006, hvor hun har specialiseret sig i filosoffen Paul Ricoeurs hermeneutik og filosofi.Ingrid Ank har været formand for Selskabet for Kunst og Kristendom og er meget optaget af kunstens rolle i samtiden og dens forhold til kristendommen. Har arbejdet som minikonfirmandunderviser og konfirmandunderviser. Har været frivillig hos Folkekirkens Nødhjælp og er herigennem blevet optaget af kirkens sociale og diakonale rolle både nationalt og globalt.Fagredaktør på Kristendom.dk siden efteråret 2005.