Marie Hoffmann

Fagredaktør
Født i 1993. Læser analytisk journalistisk, med en BA i engelsk fra Aarhus Universitet. Universitetspraktikant på religion.dk og kristendom.dk i efteråret 2019.