Isak Orry Rindom

Fagredaktør
Studerer religionsvidenskab på Københavns Universitet med særligt fokus på kristendom og islams religionshistoriske aspekter.