Drude Daverkosen

Fagredaktør
Cand.mag. i religionssociologi fra Københavns Universitet med særligt fokus på kvinders rolle i islam, majoritets/minoritets-forhold og karismatisk kristendom.