Rie Førstø

Fagredaktør
Født 1987. Stud.mag. i religionshistorie på Syddansk Universitet med en bachelor i religion og kommunikation, retorik og formidling. Fagredaktør for vidensportalerne religion.dk og kristendom.dk siden november 2019.

Mest læste

Serie: Kristen musik

Gospelmusik skaber fællesskab

Gospelmusik er fuld af følelser, fortæller Mette Risager, der er gospeldirigent i Metodistkirken i Odense. Når folk synger sammen, opnår de via gospelmusikken håb og fællesskabsfølelser

Indføring

Hinduismens guder kræver årvågenhed og særlig behandling

Er guden vred? Eller er guden krigerisk, velsignende eller glad? I hinduismen fortæller et indviklet system af symboler de troende om deres guder. Guderne har mange personlighedstræk, og det er symbolerne der fortæller, hvordan manifestationen af guden er

Serie: Kristen musik

Ortodoks sang vækker store følelser

Ortodoks korsang har en helt særlig klang, som ikke normalt høres i den danske folkekirke. Men i Sanderum Kirke står organist og korleder Kamilla Sørensen for et ortodoks menighedskor, der tilføjer et magisk element til nogle af kirkens gudstjenester

Serie: Askese i religionerne

Fravalg i katolicismen handler om at komme tættere på Gud

I katolicismen kan askese betyde fravalg af bestemte fødevarer, men også tidsrøvere, der fylder meget i ens hverdag, fortæller børne- og ungdomspræst Kasper Baadsgaard-Jensen. På den måde får man tid til at reflektere over de vigtige ting i livet og styrke sin relation til Gud

7 forskellige fremstillinger af Jesus

Jesus er ikke altid den samme. Selv i Bibelen er der forskellige udgaver af ham, alt efter hvilken bibeltekst man læser, og når Jesus skal fremstilles, som billede eller i en fortælling, kan han have mange forskellige udtryk og personligheder

Serie: Askese i religionerne

Hinduer fravælger kød for gudernes skyld

I hinduismen udføres askese for at forbedre forholdet til guderne. For at kommunikationen med guderne kan have et positivt afkom, vil mange troende hinduer mene, at man skal være ren i krop og sind, fortæller forsker Marianne Qvortrup Fibiger. For munken Gaura-Nitai Das handler fravalgene om at oparbejde et tættere forhold til guden Krishna

Serie: Kristen musik

Munkekor gør historien levende

I Horsens Klosterkirke synger et af Danmarks mest autentiske munkekor den gregorianske sangstil, der var udbredt i middelalderens kirker. På den måde er de med til at levendegøre historien, fortæller organist og kantor Michael Hvas Thomsen