Bo Billeskov Grünberger

Fagredaktør

Født i 1976.Cand. Theol., uddannet på Århus Universitet. Speciale indenfor kirkehistorien, og her særligt oldkirken.Har skrevet bacheloropgave og speciale om tiden i 4. og 5. århundrede, hvor fundamentet til vores moderne kirke blev lagt. Har desuden beskæftiget sig med fundamentalistisk islam og jødedom, samt kristendommen i mellemøsten, Afrika og Asien.