Benjamin Christensen

Fagredaktør
Studerer filosofi og klassisk græsk på Aarhus Universitet. Fagredaktør for Kristeligt Dagblads vidensportaler religion.dk, kristendom.dk og pilgrimsvandring.dk siden 2019.