Ea Bagge Jensen

Studentermedhjælper i marketingsafdelingen
Født i 1995. Studerer international virksomhedskommunikation og marketing på Syddansk Universitet.