Sophie Schmidt

Universitetspraktikant
Født i Kolding, 1993. Bachelor i religionsvidenskab fra Københavns Universitet. Læser kandidat i litteraturvidenskab ved Københavns Universitet og er nu ansat som praktikant ved vidensportalerne kristendom.dk, religion.dk og etik.dk.