Sofie Kolding

Universitetspraktikant
Født 1993. Praktikant på vidensportalerne religion.dk, kristendom.dk og etik.dk. Studerer religionsvidenskab på Aarhus Universitet.