Thomas Bo Thomsen

Forlagsredaktør
Født i 1978, cand.mag i dansk og tidligere ansat som redaktør på FADL’s Forlag. Fra februar 2020 forlagsredaktør på Kristeligt Dagblads Forlag.