Charlotte Borchersen

Marketingkoordinator

Født 1981. Cand.mag. i dansk og historie. Tilknyttet Kristeligt Dagblad siden 2003.