Thomas L. Alvarez

Universitetspraktikant
Født 1993. Universitetspraktikant på vidensportalerne religion.dk, kristendom.dk og pilgrimsvandring.dk. Studerer Nordisk sprog og litteratur samt Historie på Aarhus Universitet.

Mest læste

Klassiker

Muslimer i Danmark og verden markerer ashura

Markeringen af ashura er vidt forskellig blandt sunni- og shia-muslimer. Men værdierne er universelle, fortæller Mohammad Khani, imam i Imam Ali moskeen, om den muslimske højtid, der er noget præget af corona i 2020

Serie: Hvad er kristne værdier?

Isabella Arendt: Det er en kristen værdi, at evner og ansvar følges ad

Mange gange bruges ’kristne værdier’ håndfast som en vending, der indeholder en konkret, fasttømret betydning. Men der kan være store forskelle på, hvad folk forstår ved det. I denne series første interview spørger kristendom.dk Kristendemokraternes formand, Isabella Arendt, hvad hun forstår ved ’kristne værdier’

Serie: Hvad er kristne værdier?

Henrik Højlund: Elsk Gud, og elsk din næste

Ofte bruges ’kristne værdier’ håndfast som en vending, der indeholder en konkret, fasttømret betydning. Men der kan være store forskelle på, hvad folk forstår ved det. I denne series andet interview spørger kristendom.dk valgmenighedspræst ved Aarhus Bykirke, Henrik Højlund, hvad han forstår ved ’kristne værdier’

Indføring

Hvad er et landemode?

Det er en vigtig del af stifternes årsprogram, og har været det i mange år. Men hvad betyder landemode, og hvad består det i?

Serie: Hvad er kristne værdier?

Mikael Wandt Laursen: Kristne værdier er frugter af troen

Mange gange bruges ’kristne værdier’ håndfast som en vending, der indeholder en konkret, fasttømret betydning. Men der kan være store forskelle på, hvad folk forstår ved det. I denne series fjerde og sidste interview spørger kristendom.dk generalsekretær for FrikirkeNet, Mikael Wandt Laursen, hvad han forstår ved ’kristne værdier’

Serie: Hvad er kristne værdier?

Pia Søltoft: Kristendommen er en omvending af alle værdier

Ofte bruges udtrykket ’kristne værdier’ håndfast som en vending, der indeholder en konkret, fasttømret betydning. Men der kan være store forskelle på, hvad folk forstår ved det. I denne series tredje interview spørger kristendom.dk ph.d. i teologi og sognepræst, Pia Søltoft, hvad hun forstår ved ’kristne værdier’

Indføring

Klostre og katedraler er ophav til nutidens universiteter

Der hersker en forestilling om, at viden og tro er strengt adskilte størrelser. Det gælder også i forestillingen om den mørke middelalder, at lyset først begyndte at dæmre i oplysningstiden. Det kan der nok være noget om. Men faktisk var middelalderens klostre og katedraler ophav til de tidligste europæiske skoler og universiteter, hvor ikke alene hovedfaget teologi blev studeret, men også jura, human-, læge- og naturvidenskab begyndte at spire

Indføring

Kristendemokratisme: En politisk ideologi

I flere europæiske lande er kristendemokratiske partier fremherskende, eksempelvis i Tyskland hvor Angela Merkel repræsenterer det tyske CDU/CSU som kansler. I Danmark er det kun med mellemrum, at kristendemokratismen har vundet fodfæste, men nu er Kristendemokraterne igen blandt de opstillingsberettigede partier til Folketinget

Er Markusevangeliet fiktion?

Er Markusevangeliet en roman, biografi eller historieskrivning? Det forsøger Jacob P. B. Mortensen, post.doc på Aarhus Universitet, at finde ud af. Han har fået en millionbevilling til projektet, der iværksætter computerstyrede analyser af det formentlig ældste evangelium. Men evangeliet er ikke rent narrativ, modsvarer præst