Christian Brixtofte Petersen

Fagredaktør

Født 1984.Cand. mag. i filosofi og dansk fra Københavns Universitet. Kurser i journalistisk formidling fra medie– og journalisthøjskolen. Viden om idéhistorie, eksistensfilosofi, etik, religionsfilosofi og katolicisme.