Signe Cederstrøm

Fagredaktør

Født 1985. Stud.mag. i dansk og religion på Københavns universitet. Blev BA i jan. 2009. Har rettet min uddannelse mod formidling og kommunikation, og har derudover en bred viden om kristendommens historie og forskning.