Mirian Due Steffensen

Fagredaktør

Født 1982. Bachelor fra Aarhus Universitet og Danmarks Journalisthøjskole i henholdsvis Nordisk Sprog og Litteratur og Journalistisk Formidling. Har tidligere skrevet for Kristeligt Forbund for Studerendes blad Til Tro, derudover skrevet diverse artikler til blandt andet litteratursiden.dk, Information og musikmagasinet Geiger. Fagredaktør med ansvar for dækning af film og musik.