Henrik Ertner Rasmussen

Tidligere generalsekretær

Født 1953. Musikuddannet, derefter sognepræst i tre år. Efterfølgende udsendt af Det danske Missionsselskab til studier i arabisk og islam i Rom og dernæst Cairo. Efter kort periode som missionær og præst i Albanien, har han været generalsekretær i Dansk Europamission, der arbejder for religionsfrihed og for at støtte kirken og dens vidnesbyrd om kristendommen i den muslimske verden.