Henrik Ertner Rasmussen

Tidligere generalsekretær

Født 1953. Musikuddannet, derefter sognepræst i tre år. Efterfølgende udsendt af Det danske Missionsselskab til studier i arabisk og islam i Rom og dernæst Cairo. Efter kort periode som missionær og præst i Albanien, har han været generalsekretær i Dansk Europamission, der arbejder for religionsfrihed og for at støtte kirken og dens vidnesbyrd om kristendommen i den muslimske verden.

Mest læste

Hvad symboliserer korset?

De fleste danskere vil sige, at korset har med kristendommen at gøre. Men ikke alle har en klar idé om, hvorfor korset hænger i kirkerne, skriver Henrik Ertner Rasmussen

Er Jesus både Gud og menneske?

Den koptiske kirke og den evangelisk-lutherske kirke er enige om, at Jesus er sand Gud og sandt menneske, svarer Henrik Ertner Rasmussen

Spørg

Er fællesskab vigtigt for kristne?

For muslimer har det stor betydning med de muslimske samfund. Er det også vigtigt for kristne at være en del af et kristent samfund? spørger en læser. Tidligere generalsekretær for Dansk Europamission Henrik Ertner Rasmussen svarer

Spørg

Må en muslim prædike i en kirke?

Er det i orden at lade muslimer tale i folkekirker i Danmark? spørger en læser. Teolog Henrik Ertner Rasmussen forklarer, at svaret afhænger af, om spørgsmålet er teologisk eller etisk

- Jeg forstår ikke treenigheden

Helligånden sørger for, at mennesker kan lære Gud at kende som mere end teori, skriver generalsekretær Henrik Ertner Rasmussen

Hvordan ser kristendommen på kristent-muslimsk ægteskab?

Det må til syvende og sidst være ens eget ansvar som kristen at overveje, om det er troen eller forelskelsen, der skal veje tungest, når man overvejer ægteskab, svarer generalsekretær Henrik Ertner Rasmussen

Hvordan kan kristendommen overleve i Danmark?

Hvad kan vi gøre for at sikre kristendommens overlevelse i Danmark på trods af stor påvirkning af andre religioner? spørger en læser. Generalsekretær i Dansk Europamission Henrik Ertner Rasmussen svarer på spørgsmålet