Emil Fritzemeier

Fagredaktør

BA i filosofi fra Københavns Universitet, med tilvalg på Freie og Humboldt Universität. Kandidat-studerende på filosofi, Københavns Universitet, med interesse inden for religionsfilosofi og Kierkegaard. Har fra august 2013 til januar 2014 været kommunikationspraktikant på Kristeligt Dagblads netredaktion.