Herman Christiansen

Historiker og samfundsdebattør
Herman F. Christiansen (født 1984) er cand.mag. i historie og filosofi fra Københavns Universitet. Han skriver om historiske og filosofiske perspektiveringer på religion og om forholdet mellem samfund og religiøsitet.

Mest læste

Hvad mente Nietzsche med, at ”Gud er død”?

Gud er død, erklærede den tyske filosof Friedrich Nietzsche, og han blev dræbt af menneskets stigende tro på videnskaben og fornuften. Få her historien bag det berømte udsagn

Historie

Hvad er oplysningstiden?

Under oplysningstiden i 1600- og 1700-tallet skete der en omvæltning fra religion til oplysning i Europa. Det var særligt den voksende skepsis og kritik af religionen samt voksende læsefærdigheder blandt befolkningen, der bidrog til udviklingen

Hvem var Charles Darwin og hvad har han betydet for kristendommen?

Darwins evolutionsteori forklarer, hvordan arterne har udviklet sig gennem tiderne. Hans evolutionslære er stadig kontroversiel, idet den afkaster de forskellige religioners skabelsesberetninger, skriver cand.mag. i historie og filosofi, Herman Christiansen.

Europæisk oplysningsfilosofi

For oplysningens tænkere var Gud centrum for naturen

I 1600-tallet forsøgte tænkere som Isaz Newton og Gottfried Leibniz at placere Gud i deres nye opdagelser om verdens sammenhæng. Men senere blev det vanskeligere at forene troen på Gud med naturvidenskaben

Undervisning

De onde og gode guder var lige vigtige i Romerriget

For de gamle romere var ritualer og traditioner afgørende for, at religion og samfund spillede sammen. Derfor var kristendommens monoteisme farlig for sammenhængskraften

Hænger religionsfrihed sammen med et samfunds udvikling?

I 2007 brugte en engelsk professor i historie forholdet til religionsfrihed som pejlemærke for den økonomiske og politiske udvikling i 1500-tallets Spanien og England. Men er der virkelig en tydelig sammenhæng?

Oplysningstiden var et farvel til blind gudstro og et goddag til bøger

Under oplysningstiden i 1600- og 1700-tallet skete der en omvæltning fra religion til oplysning i Europa. Det var særligt den voksende kritik og skepticisme af religionen samt voksende læsefærdigheder blandt befolkningen, der bidrog til udviklingen