Mette Hougaard Sørensen

Fagredaktør 

Bachelor i Religionsvidenskab med tilvalgsfag i Retorik & Formidling fra Aarhus Universitet 2008. Kandidatstuderende ved Århus Universitet, Religionsvidenskab. Praktikant på Internetafdelingen.